Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

 

Coraz więcej firm i organizacji zaczyna doceniać skuteczność badania satysfakcji pracowników. To narzędzie, które pozwala zidentyfikować pojawiające się problemy na poziomie zarządzania zasobami ludzkimi, ale i potencjalne mocne strony oraz przewagi konkurencyjne. W tego typu badaniach nieodzowne jest wykorzystanie narzędzi statystycznych. Zagregowane informacje w podziale na różnorodne parametry ułatwiają skuteczną diagnozę problemów. Co ważne, celem badania nie jest poznanie opinii jednostki, lecz pozyskanie opinii najczęściej populacji pracowników (w sporadycznych przypadkach próby). 

 

Satysfakcja pracowników przewagą konkurencyjną

Menadżerowie, poszukując przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, coraz częściej wskazują na znaczenie wysokiego poziomu satysfakcji i motywacji pracowników. Zadowolenie z pracy przekłada się wprost nie tylko na pozyskanie i utrzymanie pracowników o najwyższych kwalifikacjach, ale i na kondycję finansową organizacji.

Projektując badanie satysfakcji pracowników, trzeba wszakże pamiętać, iż nie ma jednej definicji tego pojęcia, a na satysfakcję z pracy składa się wiele czynników. Wśród nich mogą być: specyfika danego regionu, cechy demograficzne i osobowościowe pracowników. Zróżnicowane są też potrzeby pracowników, które mają wpływ na ich zadowolenie z pracy. Na przykład, dla jednej grupy pracowników wartością będzie niewielki zakres obowiązków i wymagań, dla drugiej wręcz odwrotnie:  ambitne plany i zadania oraz możliwość samorozwoju.

 

Anonimowość badania

Istotną cechą badań statystycznych – bo w tej kategorii należy rozpatrywać badania opinii pracowników, jest anonimowość badania. Projektując badanie, należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie tego elementu. Zarówno sposób wypełnienia ankiety jak i same pytania ankiety nie powinny identyfikować konkretnego pracownika. Jest to jeden z kluczowych elementów sukcesu projektu.

 

Realizacja badania satysfakcji pracowników

Badania satysfakcji pracowników mogą mieć różny zakres, dostosowany do potrzeb organizacji. Badanie może obejmować całą populację pracowników, wybrane działy albo konkretne stanowiska. Metodologia badania musi być dostosowana właśnie do jego zakresu oraz potrzeb organizacji.

Pomiar satysfakcji pracowników firmy i instytucje mogą przeprowadzić samodzielnie, korzystając z dostępnych wzorców ankiet i narzędzi analitycznych. Znaleźć je można na przykład w serwisie SurvGO.

 

Bartosz Olcha – ekspert Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat zwraca jednak uwagę, że powierzenie badania satysfakcji pracowników zewnętrznej firmie ma swoje, niepodważalne zalety.

- Pomiar realizowany przez firmę zewnętrzną budzi większe zaufanie pracowników, uzyskujemy, wyższy response rate badania, wyższy odsetek „prawdziwych odpowiedzi”, mamy możliwość porównania odpowiedzi z wynikami rynkowymi – wylicza.

 

Do pomiaru satysfakcji pracowników można zastosować zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. Na wybór najlepszego narzędzia ma wpływ analiza danych udostępnionych przez organizację zlecającą np. na temat poziomu absencji pracowników czy struktury organizacyjnej .

 

Współcześnie pomiar może zostać przeprowadzony zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i online. Na przykład CBR Biostat proponuje wykorzystanie autorskiej platformy badawczej, która umożliwia pracownikom zdalne wypełnienie kwestionariusza.

 

Więcej informacji i bazę wiedzy na temat badań satysfakcji pracowników znajdziesz w serwisie www.badania-satysfakcji-pracownikow.pl

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt