Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Testy wymagające założenia normalności rozkładu. Założenie to można sprawdzić np. wykorzystując test normalności Shapiro Wilka. Czasami użycie testów parametrycznych wymaga również innych założeń, jak np. założenie o stałości wariancji w podgrupach w przypadku analizy wariancji (ANOVA).

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt