Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Katedra i Klinika Ortopedii  Traumatologii Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

„Zespół BioStat wykazał się znajomością problematyki medycznej. Brał udział w projektowaniu metodyki badań statystycznych, prowadził obliczenia oraz weryfikował obliczenia innych badaczy.”

 

Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii

Bardzo dziękuję za szybką, profesjonalną i terminową pomoc w analizie statystycznej materiału do pracy statutowej. Nie bez znaczenia było również  przejrzyste i zrozumiałe opracowanie wyników.

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Przeprowadzona analiza statystyczna dotycząca opiniowania sądowo-psychiatryczno-psychologicznego została przeprowadzona zgodnie z umową i wykonana bez zastrzeżeń.

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

System stworzony przez firmę BioStat jest nowoczesnym rozwiązaniem, który całkowicie spełnia nasze wymagania, zapewnia mnogość funkcji i spełnia wszystkie wymogi.

 

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Stworzona baza służąca gromadzeniu, przechowywaniu i kontroli zebranych danych została wykonana sumiennie i profesjonalnie. Dodatkowo wykonawca konsultował wybrane elementy bazy elektronicznej na potrzeby naszego serwera, co umożliwiło nam kontynuację programu badawczego na przestrzeni lat.

 

Mabion

Współpracujemy z firmą BioStat w zakresie realizowania badań klinicznych już od kilku lat. Firma stworzyła dla potrzeb naszego badania elektroniczny CRF oraz zajęła się administracją systemu. Wywiązali się ze swoich zadań rzetelnie i terminowo.

 

Centrum Onkologii

Firma BioStat wykonała badanie ilościowe opinii społecznej dotyczące stanu świadomości zdrowotnej i zachowań zdrowotnych na wybranej grupie docelowej. Projekt w zakresie chorób układu moczowo-płciowego, wykonano bez żadnych zastrzeżeń i zgodnie z umową.

 

Centrum Zdrowia Dziecka

Zespół BioStat posiada dużą wiedzę, podstawy merytoryczne, a także dyspozycyjność. Zawsze można było liczyć na wytłumaczenie niezrozumiałej wiedzy, proste przełożenie wyników testów statystycznych na wiedzę praktyczną i praktykę kliniczną.

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy

„Firma zgodnie z terminem wykonała badanie oraz jego analizę statystyczną dotyczącą oceny ryzyka podczas obsługi przenośnego sprzętu komputerowego. Wykonanie projektu uzyskało naszą pozytywną opinię.”

 

ISN Pharma

„Chcielibyśmy wyrazić zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą BioStat i zarekomendować ją jako rzetelnego i solidnego partnera„

 

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

Zespół BioStat współpracował przy opracowaniu danych statystycznych problemu nadużywania substancji anabolicznych. Opracowanie to umożliwiło publikację oraz przedstawienie tego problemu na Kongresie Naukowym

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

„Jestem wysoce zadowolony z profesjonalnego i terminowego przeprowadzenia analizy danych statystycznych, niezbędnych podczas pisania pracy doktorskiej. Na uznanie zasługuje wysoki poziom merytoryczny, jak również elastyczność i dopasowanie się do indywidualnych potrzeb klienta.”

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Badania wykonane przez firmę BioStat na temat zastosowania klinicznego paliferminy, jest niewiele. Dzięki firmie BioStat wyniki zostały uzyskane bardzo sprawnie i mogły zostać przedstawione, na zjazdach polskich i zagranicznych dotyczących wybranej specjalizacji. Z firmą jesteśmy w stałym kontakcie, gdyż bardzo wysoko cenimy sobie w pełni profesjonalne współdziałanie.

 

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Współpraca z firmą BioStat charakteryzuje się profesjonalizmem, wyrozumiałością względem potrzeb klienta i szybką reakcją. Powstały produkt cechuje wysoka jakość oraz funkcjonalność, spełniająca bardzo wysokie wymagania zamawiającego.

 

Mundipharma Polska Sp z o.o.

Firma BioStat przeprowadziła badanie profesjonalnie i terminowo. Zaproponowane rozwiązania techniczne i logistyczne spełniają nasze wszelkie oczekiwania. Wątpliwości oraz pytania są rozwiązywane na bieżąco.

 

Novarts Poland Sp  o.o.

“The cooperation with BioStat was smooth. The company always prepares all elements of the agreements on time, with no delays. The contacts with BioStat were always very professional and the quality of their work was very high.”

 

Pfizer Polska Sp. z o.o.

„We recived an excellent support in the area of statistics, data analysis and the use of advance in medical research projects. The BioStat used a very clear language and a variety of methods to maximize our understanding and to ensure that statistical theory and practice were integrated.”

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

"Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę BioStat, jako solidnego partnera biznesowego i jednocześnie rzetelnego wykonawcę usług statystycznych. Współpraca była owocna i udana."

 

Celon Pharma

"We have used services of Rafal Piszczek (from BioStat company) since 2006 in scope of medical statistics. During our cooperation Rafal Piszczek has performed his services in professional way. We are indeed thankful for his reliability and recommend him as a professional statistician."

 

Chiesi

Wszystkie zlecone analizy wykonane zostały przez firmę BioStat szybko i solidnie. Godna polecenia firma BioStat jest naszym preferowanym dostawcą usług statystycznych.

 

Domański Zakrzewski Palinka

Została wykonana analiza poziomu ceny za produkt leczniczy w odniesieniu do ceny konkurencji. Zadanie zostało wykonane skrupulatnie, sumiennie i w sposób wszechstronny.

 

Helimed

Firmie BioStat zleciliśmy wykonanie badania jakości obsługi i opinii pacjenta w naszych placówkach. Usługa została wykonana adekwatnie z oczekiwaniami i zgodnie z obowiązującymi warunkami umowy. Firma ta to rzetelny i terminowy wykonawca.

 

Johnson & Johnson Poland

Firmie BioStat powierzyliśmy zadanie wykonania analizy statystycznej dla prowadzonego przez Johnson & Johnson (LifeScan) projektu badawczego. Zadanie zostało realizowane profesjonalnie, starannie i terminowo.

 

Medtronic

BioStat to grupa profesjonalistów z dużym doświadczeniem, gwarantujących stałą współpracę i rozwój swoich partnerów. Z ogromną przyjemnością możemy polecić usługi świadczone przez firmę BioStat. Nasz partner zapewnił nam kompleksową obsługę projektu badawczego z zakresu badania opinii i statystycznej analizy wyników.

 

Military Medical

"I confirm that I have dealt with Mr Rafal Piszczek since 2006, during which time he has provided us with excellent support in the area of medical data analysis and the use of advanced statistical tools. I can confidently recommend Mr Rafal Piszczek as a solid and reliable expert in this field."

 

MSD

BioStat zrealizował dla MSD Polska kilka projektów opartych o technikę indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Projekty zostały wykonane właściwie, na czas i z pełnym zaangażowaniem zespołu realizatorów.

 

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Zadaniem firmy BioStat była analiza statystyczna danych oraz opracowanie modelu ekonometrycznego w ramach realizacji projektu badawczego pt. Paradygmat rozwoju, a efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE. Rzetelne podejście do tematu świadczy o jakości i o niezwykle wysokich kompetencjach zespołu firmy BioStat.

 

EGIS

Pracownicy firmy BioStat cechują się doświadczeniem i niezbędną wiedzą. Wysokie kompetencje ujawniają się otwartością i gotowością do rozwiązywania wszelkich problemów i wątpliwości.

 

Novascon Pharmaceuticals Sp z o.o.

Zaangażowanie firmy BioStat w prawidłowe kontakty z klientami oraz prezentowany przez firmę zakres wiedzy, daje klientowi wrażenie, że jest w dobrych rękach. Wyniki bez problemu były prezentowane zawsze wtedy kiedy były potrzebne.

 

Amgen

"The cooperation has concerned survey organization, consulting and statistical analysis of quantitative research. We are indeed thankful to Rafal Piszczek for his reliability and professionalism in ding his duties as well as for his creative contribution on the projects being conducted by Amgen."

 

Lek Polska Sp z o.o.

"During our cooperation BioStat company perform their service in professional way, upright and keeping deadlines as well quality of service was on very high level. BioStat company approach to our order in special individual way and execution of project meet our expectations. While the contact and cooperate with BioStat, we meet with kind, on time and flexible treatment."

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Gospodarki

Raport wynikowy i analiza statystyczna zostały przeprowadzone zgodnie z planem, w czasie krótszym niż przewidywał harmonogram. Raport z badania był przygotowany z ogromną starannością, w sposób przejrzysty oraz czytelny. Efekt końcowy spełnił oczekiwania zamawiającego.

 

Thea Polska Sp. z o.o.

Firma BioStat służy specjalistycznym doradztwem i pełnym profesjonalizmem w świadczeniu usług badawczych. Uważam firmę BioStat za godnego zaufania i polecenia dostawcę usług, z którym warto współpracować i realizować projekty badawcze.

 

Wojskowy Instytut Medyczny

Firma BioStat podjęła się opracowania zaawansowanego narzędzia wykorzystującego zasady statystyki bayesowskiej. Projekt został wykonany zgodnie z terminem, a współpraca przebiegała harmonijnie i bez żadnych zakłóceń.

 

Akademia Medyczna w Lublinie

"I have know and collaborated with Rafal Piszczek, member of our research team, since January 2005. I am absolutely convinced, Rafal Piszczek is a very good candidate for any responsible work in the area of statisties."

 

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

Firma BioStat opracowała dane statystyczne do pracy naukowej poświęconej rzadko omawianemu w piśmiennictwie nadużywaniu substancji anabolicznych. Podjęcie tematu przez zespół BioStat umożliwiło publikację kilku prac w wiodących czasopismach medycznych i przedstawienie problemu na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

 

Milton Essex

Polecam firmę BioStat wszystkim podmiotom działającym w sektorze R&D. Poziom rozwiązań informatycznych dostarczonych przez BioStat przewyższa pod względem funkcjonalności i bezpieczeństwa większość podobnych systemów eCRF.

 

Polpharma

”The company brought along expertise that involved selecting and using appropriate statistical methods as well as clear and precise writing. They were a reliable and professional partners at all phases of our collaboration. It is my pleasure to recommend Biostat sp. z o.o. as a solid and reliable partner in area od medical statistics. I had a positive experience with them and would not hesitate to use they services again.”

 

Szpital im. Św. Elżbiety w Białej

Firma BioStat wykonywała swoje obowiązki bardzo rzetelnie i terminowo. Poprosiliśmy o wykonanie opracowania i analizy statystycznej danych dotyczących porównania pacjentów po terapii z grupą kontrolną. Dziękujemy firmie BioStat za udaną współpracę.

 

Clinmark

BioStat was involved in: the administration, protocol development, statistical analysis, eCRF set up, and data management for an ophthalmology project. (...) BioStat's staff is experienced, reasonable, open minded, flexible and highly motivated to work. They are very friendly and open communication model.

 

mgr Anna Szymańska

Dotychczas korzystałam kilkukrotnie z pomocy Biostat analizując dane w zakresie:

  • testów międzygrupowych (dla zmiennych zależnych i niezależnych) oraz testów post-hoc;
  • analiz korelacji;
  • analiz zmian oraz wielkości efektów;
  • modelowania z użyciem modeli liniowych z interakcjami, jak i modeli mieszanych z interakcjami i wizualizacją wyników.

Bardzo urzekła mnie pomoc, możliwość konsultacji telefonicznych oraz przejrzyste wytłumaczenie zastosowanych narzędzi do mojej pracy doktorskiej. Miło jest współpracować z ludźmi zaangażowanymi w 200% i z pasją do swojej pracy.

 


 

dr Karolina Mania
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Firma BIOSTAT zrealizowała na zlecenie Pani adw. dr Karoliny Mania z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie usługę polegającą na wykonaniu analizy statystycznej oraz raportu statystycznego dotyczącego tematu: „Analiza statystyczna wyników badania polskiej branży legal tech”.

Usługa została wykonana rzetelnie i profesjonalnie. Pracownicy zaangażowani w realizację usługi wykazali się dużą wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu statystyki i analizy danych.
Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z firmą Biostat.

 


 

Prof. dr hab. Anna Lipka 
Katedra Zarządzania Organizacjami
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Niniejszym potwierdzam przyjęcie raportu z wykonania przez firmę BIOSTAT na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach usługi polegającej na opracowaniu analizy statystycznej oraz raportu statystycznego z wyników badań eksperymentalnych dotyczących motywowania do pracy w warunkach „zdalności”.

Należy podkreślić, że usługa została wykonana rzetelnie i profesjonalnie, a wykonujący ją pracownicy wykazali się w trakcie współpracy terminowością, a także sumiennością oraz cierpliwością.

 


 

Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld​ 

Wsparcie Biostat w przygotowaniu opracowań statystycznych wyników badań jest niezwykle cenne. Dotychczas korzystałam kilkakrotnie z pomocy Biostat analizując dane.

Nasza współpraca układała się pomyślnie i bez zarzutu. Firma służy fachowym doradztwem, pełnym profesjonalizmem w świadczeniu usług. Ponadto pracownicy firmy Biostat wyróżniają się wysoką wiedzą i kompetencjami, wykazują się otwartością i gotowością do rozwiązywania problemów i wątpliwości.
Uważam firmę Biostat za godnego zaufania i polecenia dostawcę usług statystycznych, z którym warto wejść we współpracę.

 


 

Dr n.med. Marek Kluszczyński
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny

Firma BIOSTAT zrealizowała usługę polegającą na wykonaniu analizy statystycznej oraz raportu statystycznego dotyczącego występowania trzech wzorców morfologicznych krzywizny kręgosłupa warunkujących stopień korelacji ATI/Cobb możliwą przyczyną trudności we wczesnym rozpoznaniu skoliozy.

Nasza współpraca układała się pomyślnie i bez zarzutu. Firma służy fachowym doradztwem, pełnym profesjonalizmem w świadczeniu usług. Ponadto pracownicy firmy Biostat wyróżniają się wysoką wiedzą i kompetencjami, wykazują się otwartością i gotowością do rozwiązywania problemów i wątpliwości.

Usługi świadczone przez firmę Biostat cechuje wysoki poziom jakości wykonania.
Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z firmą Biostat.

 


 

lek. dent. Magdalena Drzystek
 

Firma BIOSTAT zrealizowała polegającą na wykonaniu analizy statystycznej oraz raportu statystycznego dotyczącego tematu: „Analiza statystyczna oceny ortodontycznych potrzeb leczniczych (za pomocą wskaźnika IOTN) u pacjentów z zapaleniem przyzębia”.

Usługa została wykonana rzetelnie i profesjonalnie. Pracownicy zaangażowani w realizację usługi wykazali się dużą wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu statystyki i analizy danych.

Usługi świadczone przez firmę Biostat cechuje wysoki poziom jakości wykonania.
Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z firmą Biostat.

 


dr hab. Joanna Kulczycka
Prodziekan ds Współpracy i Rozwoju
Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

Składamy serdeczne podziękowania za przeprowadzone szkolenia pt.: Badania statystyczne w gospodarce o obiegu zamkniętym i biogospodarce (…).
Starannie przygotowane materiały szkoleniowe oraz szczegółowo dopracowany program szkolenia ocenione zostały przez naszych pracowników bardzo dobrze i spełniły nasze oczekiwania jakościowe wobec dostawcy usług szkoleniowych.
Znajomość tematyki, umiejętność przekazywania informacji oraz dostosowanie zakresu materiałów gwarantowało wysoki poziom szkolenia. Z przyjemnością możemy polecić firmę BIOSTAT jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji programów szkoleniowych.

 


 

Profesjonalna analiza statystyczna do prac naukowych (doktoraty, granty). Usługi objęte Gwarancją.

Zobacz w czym się specjalizujemy: Analiza statystycznaw

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt