Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Estymacja to innymi słowy oszacowanie. Jest procesem szacowania parametrów cechy statystycznej badanej populacji (np. wartości oczekiwanej, wariancji), poprzez wykorzystanie danych pochodzących z próby statystycznej. W efekcie otrzymuje się estymatory - statystyki będące przybliżeniami interesujących badacza cech. Estymacja może mieć charakter przedziałowy lub punktowy. W pierwszym przypadku określa się przedział, w jakim z dużym prawdopodobieństwem powinna znajdować się poszukiwana wartość parametru. W przypadku drugim natomiast konstruuje się estymator zwracający pojedynczą wartość, którą traktuje się jako oszacowanie poszukiwanego parametru badanej cechy.

Estymacja - przykład
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt