Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Losowanie proste

Najbardziej podstawowa forma doboru próby badawczej to losowanie proste. Prawdopodobieństwo wylosowania każdego elementu jest równe (nie ma elementów preferowanych). W ramach losowania prostego wyróżnia się losowanie zwrotne (raz wylosowany element może zostać wylosowany po raz kolejny) oraz bezzwrotne (nie ma możliwości dwukrotnego wylosowania tego samego elementu).

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt