Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Test statystyczny

Narzędzie służące do weryfikacji (testowania) hipotez statystycznych, konstruowane w oparciu o rozkład statystyki testowej. Statystyka testowa to mierzalna funkcja określona na przestrzeni statystycznej, wykorzystywana do weryfikacji hipotezy statystycznej. Każda statystyka testowa jest charakteryzowana poprzez swój rozkład. 

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt