Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

W tym teście także wymagane są duże próba liczące co najmniej 100 elementów.

Hipotezy zerową oraz alternatywne możemy zapisać następująco:

Statystyka testowa zadana jest wzorem:

gdzie:

  • oraz są frakcjami elementów posiadających interesującą nas własność w próbach pobranych odpowiednio z pierwszej i drugiej populacji,
  • jest tzw. procentem łączonym (frakcja interesujących nas obiektów w obu próbach łącznie),
  • jest wielkością daną wzorem , gdzie oraz oznaczają odpowiednio liczność prób pobranych z pierwszej i drugiej populacji.

Jeśli hipoteza zerowa jest prawdziwa, statystyka podlega rozkładowi normalnemu standaryzowanemu.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt