Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Zmienne nazywamy powiązanymi, jeżeli każdy obiekt obserwacji dostarcza dwa pomiary, np. jeśli porównujemy średnie wagi w grupie osób przed i po zastosowaniu pewnej diety. Wtedy każda osoba dostarcza dwóch sparowanych ze sobą pomiarów. Istotą testu dla zmiennych zależnych jest fakt, że nie porównujemy wartości przeciętnych w dwóch grupach, ale sprawdzamy czy wartość oczekiwana różnic w parach jest równe zero. To podejście sprowadza nas do testu parametrycznego dla jednej populacji, a mianowicie testujemy hipotezę:

wobec jednej z hipotez alternatywnych:

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt