Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Hipoteza statystyczna

Poddawane weryfikacji  przypuszczenie badacza na temat rozkładu cechy w populacji. Hipotezy statystyczne dzielą się na parametryczne (dotyczące jednego z parametrów rozkładu cechy) oraz nieparametryczne (dotyczące postaci funkcyjnej rozkładu cechy). Hipotezy statystyczne są często wynikiem przeniesienia na język statystyki hipotez badawczych sformułowanych w badaniach z innych dziedzin nauki.

Weryfikacja hipotezy statystycznej

Procedura weryfikacji hipotez statystycznych badacza na temat rozkładu cechy w populacji, realizowana w oparciu o badanie rozkładu danej cechy w próbie. Z punktu widzenia statystyki matematycznej, weryfikacja hipotezy statystycznej polega na konstrukcji dwóch hipotez: zerowej oraz alternatywnej (logicznie przeciwstawnej do zerowej), stworzeniu statystyki testowej oraz sprawdzenia, czy przy przyjętym poziomie istotności wartość statystyki testowej liczonej na podstawie próby mieści w obszarze krytycznym testu (co jest równoważne odrzuceniu hipotezy zerowej), czy nie (wtedy nie ma statystycznych powodów do odrzucenia hipotezy zerowej).

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt