Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Testy dla wskaźnika struktury to testy weryfikujące hipotezy dotyczące wartości frakcji (proporcji) w zbiorowości generalnej bądź porównania ich wartości w dwóch lub więcej populacjach.

Testy te bazują na znajomości frakcji w losowej próbie pochodzącej z populacji generalnej.

Wskaźnikiem struktury (frakcją) w statystyce nazywamy stosunek liczności elementów wyróżnionych do liczności wszystkich elementów próby (lub populacji):

gdzie:

  • - ilość elementów wyróżnionych w próbie (populacji),
  • - ilość wszystkich elementów próby (popilacji).
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt