Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Test dla wskaźnika struktury w populacji jednowymiarowej służy weryfikacji hipotezy o równości wskaźnika struktury w populacji generalnej konkretnej liczbie . A zatem stawiamy hipotezę:

wobec jednej z hipotez alternatywnych:

prowadzących kolejno do obustronnego, prawostronnego oraz lewostronnego obszaru krytycznego.

Niezbędnym założeniem dla tego testu jest liczność próby wynosząca co najmniej 100 obserwacji.

Statystykę testową obliczamy według następującego wzoru:

gdzie jest frakcją elementów mających interesującą nas własność w próbie.

Jeśli hipoteza zerowa jest prawdziwa statystyka ma rozkład normalny standardowy.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt