Profesjonalne
Analizy Statystyczne

Badania

statystyczne

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty analizy statystycznej. Zajmujemy się szeroko pojętą analizą danych, projektujemy
i realizujemy badania statystyczne oraz zapewniamy wsparcie techniczne na każdym etapie projektu.

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów posiadających rozległą wiedzę statystyczną oraz medyczną.

Sięgnij po więcej

Zapewniamy

państwu kompleksową obsługę

programu badawczego

Nasi eksperci z dziedziny statystyki dobiorą odpowiednie metody statystyczne, które pozwolą odpowiedzieć na interesujące Państwa pytania. Ponadto wyniki zostaną przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały (również w formie graficznej), co stanowi podstawę do ich dalszej interpretacji. Na potrzeby klienta stworzymy personalizowaną aplikację do badań.

 

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i naukowe, osoby prywatne oraz wszystkich tych, którzy chcieliby przeobrazić surowe dane we wnioski. Specjalizujemy się w analizie danych medycznych, wykonujemy również obliczenia do prac naukowych.

Przygotowanie kwestionariuszy online,

Dobór próby badawczej,

Zaprojektowanie bazy danych,

Opracowanie danych i raportowanie,

Analiza statystyczna,

Weryfikacja wprowadzonych informacji,

Oferta

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty analizy statystycznej. Zajmujemy się szeroko pojętą analizą danych, projektujemy i realizujemy badania statystyczne oraz zapewniamy wsparcie techniczne na każdym etapie projektu.

 

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów posiadających rozległą wiedzę statystyczną oraz medyczną.

 

Zapewniamy obsługę statystyczną komercyjnych i naukowych programów badawczych w dziedzinie farmacji i medycyny. Wspieramy badania kliniczne dla faz I-IV, badania obserwacyjne, edukacyjne, epidemiologiczne, biorównoważności, PMS, oceny technologii medycznych (HTA).

 

Wśród wielu rozwiązań i opracowań statystycznych możemy wyróżnić te, które szczególnie często wykorzystujemy w naszej analizie:
 • Regresja liniowa i nieliniowa
 • Regresja logistyczna
 • Jednoczynnikowa i wieloczynnikowa analiza wariancji
 • Testy parametryczne i nieparametryczne
 • Badanie korelacji
 • Analiza korespondencji
 • Analiza składowych głównych (PCA)
 • Analizy przeżycia
Oferujemy:
 • Profesjonalne badania ankietowe metodami CATI, CAWI, CAPI, PAPI,
 • Wnikliwą analizę statystyczną,
 • Opracowanie raportu końcowego,
 • Personalizowane aplikacje do badań ankietowych, klinicznych, obserwacyjnych

Dlaczego warto współpracować z nami

Badania i analizy statystyczne

Dlaczego

warto współpracować

z nami?

Jeśli zdecydują się Państwo powierzyć nam przeprowadzenie badań lub analiz statystycznych, to ze swojej strony możemy zapewnić, że zrealizujemy je zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Zanim przejdziemy do samej realizacji, szczegółowo ustalamy plan działania, a także określamy ramy czasowe, w których zostaną zakończone poszczególne etapy projektu.

 

Podczas realizacji jesteśmy z Państwem w stałym kontakcie. Każda wprowadzona zmiana i pomysł udoskonalenia projektu, jest konsultowany, aby efekt finalny spełniał wszystkie Państwa wymagania. Przygotowany przez nas raport oddajemy do Państwa weryfikacji, wraz z bazą danych, na podstawie której został przygotowany. Prosimy o jego akceptację lub naniesienie swoich uwag, które pozwolą nam udoskonalić przeprowadzoną analizę statystyczną.

 

Dopiero po zrealizowaniu wszystkich z wymienionych działań i zaakceptowaniu przez Państwa wersji końcowej, projekt uważamy za zrealizowany. Przeprowadzenie analizy statystycznej zgodnie z założonym planem daje pewność na osiągnięcie głównego celu, jakim jest dla nas satysfakcja klienta.

Oferta analiz statystycznych

Wśród wielu rozwiązań i opracowań statystycznych możemy wyróżnić te, które szczególnie często wykorzystujemy w naszej analizie:

Projektowe badania


Ustalenie wielkości próby,

Wybór metod randomizacji,

Dobór zmiennych oraz skal pomiarowych,

Dobór metod i testów statystycznych do skal pomiarowych,

Określenie błędu statystycznego,

Opracowanie protokołu badania i planu analizy statystycznej

Data management


Elektroniczna baza danych,

Aplikacje eCRF,

Kodowanie i walidacja danych,

Weryfikacja formalna i statystyczna,

Identyfikacja obserwacji odstających,

Bieżący monitoring zbioru danych

Analiza Statystyczna


Analizy/testy parametryczne i nieparametryczne,

Analizy korelacji i regresji,

Analiza czynnikowa,

Analiza przeżycia Kaplana-Meiera,

Statystyki opisowe,

Opracowanie wyników zgodnieze standardami czasopism Master Journal List

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Jeżeli mają Państwo pytania, bądź chcieliby wycenić zlecenie

– zapraszamy do kontaktu.

 

Abyśmy mogli dokonać rzetelnej i dokładnej wyceny zlecenia, zachęcamy do przesyłania zapytania bądź kontaktu telefonicznego w celu doprecyzowania projektu oraz ustalenia schematu analizy statystycznej.

 

statystyk
Centrum Statystyki

Opracowania statystyczne,

Statystyka | Analizy danych


dr Marian Płaszczyca

Senior Project Manager, Statystyk

(+48) 666 069 834

statystyka@biostat.com.pl

Zapytanie ofertowe