Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Reprezentatywność

Własność próby statystycznej świadcząca o tym, że metoda doboru próby zachowała charakterystykę całej populacji pod względem wybranych cech. Reprezentatywność jest często przyjmowana jako kryterium dobrze zrealizowanego badania.

Mit próby reprezentatywnej

Termin „próba reprezentatywna” nie występuje w statystyce matematycznej
  • Próba reprezentatywna to taka, która daje wyniki zbliżone do wyników populacji
  • Próba której struktura odpowiada strukturze populacji (jest to: reprezentatywność ze względu na wybraną cechę)

„próba reprezentatywna”

to pojęcie wieloznaczne, jednocześnie ubogie treściowo, wprowadzające często w błąd osoby nie mające odpowiedniej wiedzy z zakresu statystyki
Reprezentatywność - przykład
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt