Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Testy nieparametryczne są alternatywną dla testów parametrycznych w przypadkach:

  • gdy zmienna jest mierzalna, ale nie są spełnione założenia dla testów parametrycznych (normalność, jednorodność wariancji)
  • gdy zmienna jest wyrażona w skali (typ porządkowy).

Testy te w przeciwieństwie do testów parametrycznych nie są obwarowane założeniami, jednak to udogodnienie sprawia, że testy te charakteryzują się mniejszą mocą. Dlatego, jeśli istnieje taka możliwość (spełnione są wymagane założenia), zaleca się wykonanie testów parametrycznych.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt