Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Populacja statystyczna

Zbiór, na jakim prowadzi się badanie statystyczne. Populacja statystyczna jest zbiorowością trudną do zbadania w całości (z powodów technicznych, finansowych, czasowych), stąd wybiera się z niej  odpowiednimi metodami przedstawicieli, czyli tworzy się próbę badawczą. Dąży się przy tym do zachowania reprezentatywności populacji statystycznej. Z populacją związane są cechy statystyczne podlegające badaniu.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt