Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Czynnik wyróżniający elementy populacji. Cecha statystyczna jest przedmiotem badań statystycznych. Wnioskowanie statystyczne jest nauką przenoszącą zaobserwowane na próbie losowej własności cechy statystycznej na całą populację. W zależności od typu badanej cechy statystycznej stosuje się różne metody analizy. Cechy statystyczne można podzielić następująco

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt