Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Statystyka od A do Z to założony w 2005 roku portal naukowo-edukacyjny pod patronatem Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® poświęcony zagadnieniom z zakresu statystyki i badań statystycznych.

Misją serwisu jest popularyzacja nauk ścisłych, a w szczególności statystyki, ekonometrii i data mining. Docelowo stanowić ma on miejsce, które w przystępny sposób łączy teorię i praktykę. Zasoby portalu są stale rozbudowywane, a gromadzoną w nich bogatą wiedzę merytoryczną uzupełniają liczne przykłady empiryczne. Charakter portalu sprawia, że uczestniczy on w swoistym transferze wiedzy ze świata nauki do świata biznesu, propagując jednocześnie praktyczne rozwiązania analityczne w środowisku naukowym i studenckim.

Ponieważ statystyka matematyczna, a zwłaszcza metody ilościowe, są nieodłącznym elementem nie tylko każdego badania, ale i wielu dziedzin życia i biznesu, wsparcie merytoryczne portalu kierowane jest zarówno do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, jak i pasjonatów zagadnień statystycznych czy przedsiębiorców działających w ramach różnych branż. Z tego powodu twórcy serwisu kładą szczególny nacisk na przekazanie w pełni merytorycznej wiedzy przy użyciu prostego języka i czytelnych praktycznych przykładów - tak, by przemówić nie tylko do doświadczonych statystyków, ale do wszystkich osób, które chciałyby wykorzystać analizy statystyczne w badaniach naukowych lub komercyjnych.

Portal Statystyka od A do Z tworzą pasjonaci nauk statystycznych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i umożliwiają dzielenie się swoim doświadczeniem także innym. Prócz cennego wsparcia merytorycznego, osoby zainteresowane mają możliwość publikacji na łamach portalu własnych artykułów naukowych z zakresu zastosowań statystyki, ekonometrii oraz data mining (więcej w zakładce „Publikuj u nas!”). Portal ma także na celu współpracę z projektami typu spin off, spin out i projektami komercjalizacji wiedzy.

Patronat nad serwisem oraz opiekę merytoryczną nad zebranymi w nim materiałami sprawuje BioStat® - nad rzetelnością zamieszczonych w serwisie treści czuwa redaktor naukowy pani dr Ewa Tkocz-Piszczek.
 
REDAKTOR NAUKOWY i ZESPÓŁ BIOSTAT
Dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek tytuł doktora uzyskała na Wydziale Matematyki Stosowanej, AGH w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Matematyczno-Fizycznego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach , kierunek Matematyka Stosowana oraz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, kierunek Filologia Angielska. W latach 2003 do 2012 pracowała w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją wiedzę statystyczną opiera zarówno na wiedzy akademickiej jak i stosowanej. Od roku 2007 zajmuje stanowisko dyrektora ds. Badań w firmie BioStat, zajmującej się szeroko pojętą analizą danych ilościowych i jakościowych dla projektów naukowych, medycznych oraz badań rynku. Prywatnie propagatorka zdrowego trybu życia poprzez praktykę jogi wg metody BKS Iyengara, uprawianie NordicWalking i gotowanie wg Pięciu Przemian.

Ewa Tkocz-Piszczek jest autorką artykułów w punktowanych czasopismach naukowych. Parokrotnie uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz stypendiach.

Publikacje i konferencje:+

 • Lista Filadelfijska
 1. „The Legal Minimum Drinking Age and Driver’s Blood Alcohol Limits According to High School Students in Lublin”, H. Karakuła, M. Makara, A. Grzywa, A. Płotka, A. Urbańska, E. Tkocz-Piszczek, Polish Journal of Environmental Studies, Vol 15, No. 2B, 2006, Part I
 • Publikacje naukowe
 1. “Sign-changing Lyapunov functions in regularity of linear extensions of dynamical systems on a torus.”, E. Tkocz-Piszczek, Opuscula Mathematica, 2008
 2. “Sign-changing Lyapunov functions in linear extensions of dynamical systems.”, V. Kulik, E. Tkocz-Piszczek, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica, 2008
 3. „Metody statystyczne w analizie rzetelności i trafności narzędzi pomiarowych”, R. Piszczek, E. Tkocz-Piszczek, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (690) lipiec 2007
 4. „Prognoza oraz symulacja zjawisk cyklicznych z zastosowaniem metody wielomianów trygonometrycznych”, R. Piszczek, E. Tkocz-Piszczek, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (678) lipiec 2006
 5. „Modele i prognozy zmiennych jakościowych”, R. Piszczek, E. Tkocz-Piszczek, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (678) lipiec 2006
 6. „Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej w procesie podejmowania decyzji” R. Piszczek, E. Tkocz - Piszczek, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 7 (666), lipiec 2005
 7. “Pewne przekształcenia liniowych rozszerzeń układów dynamicznych”, V. Kulyk, E.Tkocz-Piszczek, Prikladna Matematika No 2, 2009
 8. “Regularity problems for linear extensions of dynamical systems on a torus”, E. Tkocz-Piszczek, N. Stiepanienko, Nonlinear Oscillations, Tom 12 No. 1, 2009
 • Międzynarodowe i krajowe konferencje oraz stypendia
 1. Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, Institute of Mathematics of the National Academy of Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University (Kyiv), Uzhogrod National University, Mersian University, Uzhgorod, Ukraine, 18-23 Wrzesień 2006. “ O pewnych problemach teorii liniowych rozszerzeń układów dynamicznych”, V. Kulyk, E. Tkocz-PiszczekMathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, Institute of Mathematics of the National Academy of Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University (Kyiv), Uzhogrod National University, Mersian University, Uzhgorod, Ukraine, 18-23 Wrzesień 2006. “ O pewnych problemach teorii liniowych rozszerzeń układów dynamicznych”, V. Kulyk, E. Tkocz-Piszczek
 2. XI International Scientific Kravchuk Konferencje, Institute of Mathematics of the National Academy of Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University (Kyiv), Drahmano National Pedagogical University, National Technical University of Ucraine ”KPI”, Kijów, Ukraina, 18-20 May 2006, “Linear extensions of dynamical systems and sign-changing Lyapunov functions”, E. Tkocz-Piszczek
 3. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy informatyczne w zarządzaniu Środowiskiem”, Katedra Podstaw Systemów Technicznych  Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Terchova, Słowacja, 5-7 września 2007„Metody statystyczne w analizie rzetelności i trafności narzędzi pomiarowych”, R. Piszczek, E. Tkocz-Piszczek
 4. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy wspomagania w zarządzaniu Środowiskiem”, Katedra Podstaw Systemów Technicznych  Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Demianowska Dolina, Słowacja, 6-8 września 2006r., „Prognoza oraz symulacja zjawisk cyklicznych z zastosowaniem metody wielomianów trygonometrycznych”, R. Piszczek, E. Tkocz-Piszczek
 5. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy wspomagania w zarządzaniu Środowiskiem”, Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Demianowska Dolina, Słowacja, 6-8 września 2006, Modele i prognozy zmiennych jakościowych”, R. Piszczek, E. Tkocz-Piszczek
 6. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy wspomagania w zarządzaniu Środowiskiem”, Katedra Podstaw Systemów Technicznych  Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach,  Zuberec, Słowacja, 1-3 września 2005, „Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej w procesie podejmowania decyzji” R. Piszczek, E. Tkocz–Piszczek
 7. Warsztaty dla Młodych Matematyków – Kraków 2002
 8. Stypendium naukowe dla doktorantów, Departament de Matematiques,  Autonomus Universyty of Barcelona,  czerwiec-sierpień 2006
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt