Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Wzory - miara spłaszczenia

Miary spłaszczenia nazywamy też miarami koncentracji ponieważ mówią o koncentracji rozkładu wokół wartości oczekiwanej. Najpopularniejszymi miarami spłaszczenia są kurtoza oraz eksces.

Kurtozę oraz ekces obliczamy ze wzorów:

gdzie jest czwartym momentem centralnym, zaś to odchylenie standardowe.

Czym większy jest eksces (kurtoza), tym mniejsze jest spłaszczenie rozkładu (czyli większa koncentracja wokół wartości oczekiwanej). W praktyce wielkość spłaszczenia odnosiimy do spłaszczenia rozkładu normalnego, którego kurtoza jest równa 3. Stąd też we wzorze na eksces pojawia się -3.

Dodatnia wartość Ex mówi, iż badany rozkład charakteryzuje się mniejszym spłaszczeniem niż rozkład normalny , natomiast wartość ujemna oznacza, że opisywany rozkład jest bardziej spłaszczony niż rozkład normalny.

Miary spłaszczenia
download
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt