Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

W tym teście za hipotezę zerową stawiamy stwierdzenie, że wariancje w dwóch populacjach są równe wobec hipotezy, że jedna z wariancji jest większa, co zapisujemy:

Statystykę testową wyznaczamy za pomocą wzoru:

gdzie jest nieobciążonym estymatorem wariancji i-tej zmiennej danym wzorem:

Statystyka przy założeniu słuszności ma rozkład F-Snedecora z i stopniami swobody, gdzie za przyjmujemy liczność próby, w której występuje większa wariancja, a za liczność próby z mniejszą wariancją. Obszar krytyczny dla tego testu jest obszarem prawostronnym.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt