Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Statystyka opisowa

Dział statystyki, w którym parametry populacji są liczone bezpośrednio ze zbioru danych, jakim dysponuje badacz. Nie ma za to obecnego we wnioskowaniu statystycznym przeniesienia wyników z próby na populację.  Jednostki, których cechy są zarejestrowane w bazie danych są traktowane jako populacja, którą można scharakteryzować szeregiem miar i współczynników.

Statystyka opisowa - przykład
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt