Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Miary położenia

Miary położenia - opisują umiejscowienie rozkładu na osi.

·         Średnia

Najczęściej jest liczona jako „zwykła” średnia arytmetyczna wyrażona wzorem:

·         Moda (Mo)

Inną miarą położenia jest moda, która ze względu na swą specyfikę zwana jest też dominantą. Moda to poprostu wartość, która pojawiła się największą ilość razy.

·         Mediana (Me)

Medianę, zwaną też kwantylem rzędu 1/2 (Q2), można interpretować jako taką wartość zmiennej losowej (cechy), że połowa populacji przyjmuje wartości mniejsze bądź równe medianie, a połowa wartości większe bądź równe. Dlatego też mediana bywa czasami nazywana wartością środkową.

Mając próbę, aby znaleźć wartość środkową porządkujemy pobrane elementy w kolejności niemalejącej:

Mediana, w zależności od tego, czy dokonaliśmy parzystej czy nieparzystej ilości obserwacji, wyraża się wzorem:

·         Kwantyle innych rzędów

Korzystając z uporządkowanej wcześniej próby możemy znaleźć kwantyle dowolnego rzędu. Kwantyl rzędu to taka wartość, że populacji przyjmuje wartości niższe lub równe temu kwantylowi, a populacji wartości wyższe lub równe.

Najpowszechniej używanymi kwantylami są kwantyle rzędu oraz rzędu .

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt