Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna
Wiemy jak przemienić rozproszone dane w konkretne i czytelne wnioski. Oferujemy profesjonalne usługi statystyczne do pracy doktorskiej oraz habilitacji.
 • Badania statystyczne na potrzeby habilitacji i innych rozpraw naukowych
 • Pomoc statystyczna w zakresie publikacji naukowych
 • Analizy statystyczne danych z badań
 • Badania statystyczne na potrzeby uzyskania grantów
 • Planowanie metodologii badawczej i doboru próby
 • Weryfikacja poprawności danych empirycznych oraz hipotez pod kątem logiki i falsyfikowalności
 • Tworzenie oraz zarządzanie bazami danych
 • Obliczenia statystyczne i weryfikacja hipotez
 • Elektroniczne kodowanie danych
 • Graficzna wizualizacja wyników
 • Wynikowe opracowanie danych w postaci raportu końcowego
 • Konsultacje statystyczne online

Oferujemy naszym Klientom pomoc statystyczną na każdym etapie prowadzenia analizy. Udzielamy rzetelnych konsultacji metodologicznych, wskazując dobór próby statystycznej, modeli, zmiennych oraz skal pomiarowych. Wskazujemy także optymalny dobór metod randomizacji.

W swojej pracy wykorzystujemy różnego typu testy statystyczne – zarówno o charakterze parametrycznym, jak nieparametrycznym. Można do nich zaliczyć między innymi:

 • analizy opisowe i porównawcze;
 • testy prawdopodobieństwa statystycznego;
 • analizy korelacji;
 • weryfikacje istotności statystycznej;
 • analizy wariancji i kowariancji;
 • regresje;
 • analizy trendów;
 • analizy koszykowe;
 • testowanie rozkładów zmiennych;
 • testy t-Studenta.


Co nas wyróżnia?
Jeżeli pragną Państwo zyskać pewność pozyskania wiarygodnych i trafnych wniosków z analizy danych, warto przekazać to zadanie w ręce profesjonalistów. Nasza firma wspiera doktorantów i habilitantów w analizie statystycznej już od 2005 roku.

Nasz zespół analityczny tworzą wysoko wykwalifikowani pracownicy ze stopniem naukowym doktora, specjalizujący się zwłaszcza w statystyce medycznej. Wykształcenie zdobywaliśmy w ramach studiów na prestiżowych uczelniach w kraju oraz poza jego granicami. Nasze opracowania zostały już wielokrotnie wyróżnione – między innymi znajdując miejsce w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej

Graficzna wizualizacja danych
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotna jest kwestia zastosowania wyników analiz danych w praktyce. W związku z tym kładziemy szczególny nacisk na graficzną wizualizację wyników badania statystycznego. Prezentujemy je – zgodnie z preferencjami Klienta – w formie tabel, wykresów, map, infografik oraz prezentacji PowerPoint.

Nowoczesna platforma analityczna eCRF.biz
Wszelkiego typu obliczenia statystyczne wykonujemy posługując się naszym autorskim systemem eCRF.biz™. Jest to platforma pozwalająca na wykonywanie testów w sposób całkowicie zautomatyzowany, co stanowi gwarancję uniknięcia ryzyka błędnego kodowania oraz walidacji danych. Oprogramowanie czuwa także nad ich komplementarnością oraz zachowaniem wiarygodności statystycznej..

Zalety systemu eCRF.biz™:

 • Moduł wielodostępu
 • Sprawna randomizacja
 • Prostota obsługi formularzy
 • Możliwość bieżącego monitorowania zmiany wartości wpisów (audit trail)
 • System kontroli logiki, kompletności oraz poprawności wpisów
 • Opcja data backup - automatyczne generowanie kopii zapasowych
 • Wysoki stopień bezpieczeństwa (zgodność z normami CFR Part 11, FDA oraz Title 21)

Dlaczego warto podjąć z nami współpracy

 • 14 lat doświadczenia
 • Zespół złożony ze specjalistów z tytułem doktorskim
 • Specjalizacja w zakresie statystyki medycznej
 • Czytelna prezentacja wyników analiz
 • Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej
 • Autorski system eCRF.biz™
 • Błyskawiczne analizy 12h/24h/48 h
Pomoc statystyczna
Opracowania statystyczne
Statystyka medyczna | Analizy danych
Dr Marian Płaszczyca
dr Marian Płaszczyca
Statystyk
Tel.: (+48) 666069834
statystyka@biostat.com.pl
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt
12 miesięcy gwarancji
pomoc w recenzji
dr Marian Płaszczyca
Telefon (+48) 666069834
Email statystyka@biostat.com.pl