Statystyka do doktoratu

Fachowe analizy danych do prac doktorskich i naukowych
zgodne z wymogami uniwersyteckimi

Fachowa pomoc ekspertów
Fachowa pomoc ekspertów

Zespół statystyków i analityków z agencji badawczej BioStat® oferuje Państwu profesjonalne wsparcie w zakresie wykonania statystyk do prac doktorskich. Rzetelne wykonanie analizy zgromadzonych danych gwarantuje sukces badacza w trakcie obrony pracy naukowej.

Realizując oczekiwania recenzentów i promotorów prac doktorskich w zakresie analizy statystycznej, a także spełniając wymogi uniwersyteckie, eksperci BioStat® przeprowadzają:

  • analizy opisowe,
  • analizy porównawcze,
  • analizy koszykowe,
  • analizy wariancji,
  • modele regresji,
testy istotności
statystycznej
weryfikacje
dynamiki zjawisk
testy
T-studenta
testy
korelacyjne
testy
przeżywalności
Sprawdzone metody i doświadczenie
Dzięki sprawdzonym metodom działań i wykorzystaniu zaawansowanych programów informatycznych wspomagamy i konsultujemy analizy statystyczne w każdej dziedzinie naukowej. Korzystamy autorskiego rozwiązania - platformy eCRF.bizTM, która:
Ponad 15 lat doświadczenia w branży badawczej sprawia, że statystyka do doktoratu wykonywana przez ekspertów BioStat® pozwala wzbogacić wiele cennych prac naukowych. Wsparcie naszych profesjonalistów w zakresie publikacji wyników badań na łamach czasopism z listy filadelfijskiej zapewnia wysoki prestiż młodym naukowcom.
Czas i możliwości

Ograniczony czas doktorantów na wykonanie rzetelnych i profesjonalnych statystyk do doktoratu wiąże się także z nieznajomością metod analiz statystycznych, dzięki którym zgromadzone dane pozwolą sformułować istotne wnioski dla dziedziny naukowej, w której powstaje badanie. Powierzenie analiz statystycznych do doktoratu ekspertom w tej dziedzinie, pozwala na wysoki komfort pracy badacza. Wyzbycie się poważnych błędów opartych o złą konstrukcję narzędzia badawczego, stałe konsultacje ze statystykami dotyczące procesu analiz oraz oszczędność czasu to główne zalety współpracy z ekspertami.

Statystyka do doktoratu
Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami wykonującymi statystyki
do prac doktorskich i naukowych!