Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Obliczenia statystyczne w centrum statystyki BioStat®

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą profesjonalnych usług

 

Obliczenia statystyczne - usługi dedykowane

Obliczenia statystyczne wykonywane w centrum statystyki BioStat® to w pełni profesjonalne usługi, realizowane dla różnych podmiotów i osób prywatnych, które potrzebują odpowiednich rozwiązań dla swojej działalności. Dla studentów, doktorantów i habilitantów dedykujemy projekty obejmujące prowadzenie procesu badawczego wraz z realizacją analiz, a także konsultacje i korekty.Projekt, gromadzenie danych i obliczenia statystyczne

Przygotowując się do projektu badań statystycznych wykorzystujemy najbardziej zaawansowane metody działań, a także narzędzia, jak pakiety statystyczne SPSS oraz R, czy język programowanie Python. Dzięki nim możemy dostosować się do wymagań panujących w ośrodkach akademickich i instytucjach naukowych, a także sprostać wymaganiom promotorów nałożonych na przyszłych magistrów doktorów i wyższych pracowników naukowych. Obliczenia statystyczne w centrum statystyki BioStat® wykonujemy zgodnie z harmonogramem:


PROJEKT BADAWCZY:

 1. Wykonanie planu analizy statystycznej i protokołu badawczego,
 2. Wybór metody losowania próby badawczej,
 3. Randomizacja,
 4. Opracowanie ankiet,
 5. Przygotowanie schematu bazy danych,
 6. Dobór metody obliczeń statystycznych.
   

GROMADZENIE DANYCH:

 1. Projektowanie i wykonanie bazy danych,
 2. Stworzenie badań w nowoczesnym systemie online,
 3. Administracja i kontrola procesu gromadzenia danych,
 4. Przygotowanie danych do obliczeń statystycznych,
 5. Przygotowanie wyników w formie graficznej.


OBLICZENIA STATYSTYCZNE z zastosowaniem m.in.:

 1. Analizy jednowymiarowe i wielowymiarowe,
 2. Realizacja analiz przeżycia,
 3. Testy T-studenta,
 4. Analizy koszykowe,
 5. Testy normalności Shapiro-Wilka,
 6. Testy dla zmiennych powiązanych,
 7. Miary rozkładu,
 8. Testy nieparametryczne,
 9. Regresje i korelacje


PRZYGOTOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO Z BADAŃ:

 1. Opracowanie wyników, zgodnie z wymaganiami i standardami,
 2. Pomoc w przygotowaniu publikacji do czasopism naukowych obecnych na Master Journal List (Lista Filadelfijska).Rekomendacje najlepszych

Najlepsze w Polsce ośrodki naukowe rekomendują działania i realizację projektów badawczych centrum statystyki BioStat®. Nasi eksperci wykonywali już obliczenia statystyczne dla branży medycznej i farmaceutycznej, FMCG, projektów w zakresie ekonomii i marketingu, a także dla branży finansowo-kredytowej.

Nie musisz być ekspertem w dziedzinie statystyki, aby Twoja praca naukowa lub projekt biznesowy zawierały wysokiej jakości obliczenia statystyczne. Skontaktuj się ze specjalistami BioStat®, którzy pomogą dobrać i przeprowadzić odpowiednie analizy.

 

Sięgnij po więcej razem z centrum statystyki BioStat®.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt