Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

W zależności od tego, czy zmienne na których dokonujemy analizy składowych głównych  są zmiennymi reprezentującymi porównywalne wielkości (np. dobowe wydobycie ton węgla różnych kopalni) tworzymy macierz kowariancji. Natomiast w przypadku  wartości zmiennych nieporównywalnych ze sobą (np. mające różne jednostki) tworzymy macierz korelacji. Następne kroki analizy składowych głównych są w zasadzie takie same niezależnie od tego czy wychodzimy od macierzy kowariancji, czy korelacji.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt