Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

W tej metodzie najpierw należy podzielić populację na rozłączne warstwy.

Jeśli podzielimy populacje na H warstw, to z każdej warstwy powinniśmy pobrać liczbę elementów proporcjonalną do wielkości warstwy. Liczność ta wyraża się wzorem:

gdzie:

- liczność h-tej warstwy

liczność całej populacji

ustalona liczność próby.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt