Statystyka medyczna

analizy statystyczne

Badania rynku medycznego pozwalają na kompleksową analizę wszystkich procesów, które odbywają się w obrębie tej specyficznej i skomplikowanej branży. Podstawą do dalszych analiz oraz projektowania działań i szeroko pojętej strategii i planowania celów rozwoju medycyny jest analiza materiału, jaki zostaje zgromadzony w ramach badań statystyki medycznej. 

 

Badania rynku medycznego - komu je zlecić? 

Najrzetelniejszych informacji dotyczących działania rynku medycznego dostarczają firmy świadczące usługi CRO (Contact Reaserch Organization). Firmy zajmujące się świadczeniem usług CRO zatrudniają zespoły specjalistów z różnych branż w tym:
- biotechnologia;
- bioinformatyka;
- statystyka lub statystyka medyczna;
- marketing;
- socjologia;
- matematyka stosowana. 

 

Czemu służy aplikacja CRO proponowana przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®?

Aby prawidłowo wykorzystać i odpowiednio opracować dane pozyskane w wyniku przeprowadzenia badań klinicznych konieczne jest wdrożenie oprogramowania o zaawansowanych możliwościach. Powinno być ono przystosowane do prowadzenia badań na każdej z czterech faz realizacji. 

Aplikacje eCRF oraz CRO można wykorzystywać także w analizach opinii pacjentów korzystających z leków w danym segmencie produktów lub osób rekomendujących dane leki (farmaceutów i lekarzy). Programy pozwalają analizować badania bez ryzyka błędów. Statystyka medyczna może dotyczyć zarówno badań klinicznych jak i obserwacyjnych dla faz I-IV, badań epidemiologicznych, PMS, a także oceny technologii medycznych HTA. 

 

Fazy w eksperymencie i badaniach klinicznych

Istnieją cztery fazy badań klinicznych, (+ Faza 0 ) które realizowane są przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®. Nie wszystkie firmy realizujące usługi CRO posiadają narzędzia do analizy i obsługi każdej z I-IV faz.

 

Przebieg badań:

 • Faza 0: badania są prowadzone na bardzo małej grupie, nie są realizowane wszędzie, poprzedzają je badania przedkliniczne na zwierzętach lub in vitro;
 • Faza I: odbywa się na niewielkiej grupie zdrowych ochotników;
 • Dopiero fazy II i III mają za zadanie określenie skuteczności terapii i są realizowane na większej grupie pacjentów;
 • Faza IV: odbywa się już po dopuszczeniu leku do obrotu i koncentruje się bardzie na bezpieczeństwie stosowania leku, np. rzadkich skutkach ubocznych. 

 

  Proces przebiegu badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

 

PROJEKTOWANIE BADANIA:

 • plan analizy statystycznej, protokół badania,                                 
 • próby,
 • randomizowanie,
 • przygotowanie ankiet i kwestionariuszy CRF,
 • opracowanie schematu bazy danych,
 • dobór metody analizy statystycznej;

 

GROMADZENIE DANYCH:

 • projektowanie i wykonanie, bazy danych,
 • projektowanie badań online, eCRF™,
 • nadzorowanie i administrowanie procesu wprowadzania danych,
 • przygotowywanie danych do analizy statystycznej,
 • opracowywanie wyników pod kątem graficznym;

 

ANALIZY STATYSTYCZNE:

 • jedno- i wielowymiarowe analizy danych,
 • modelowanie statystyczne, korelacje i testy,
 • analizy przejściowe i raporty,
 • Krzywe Kaplaan-Meiera,
 • opracowanie końcowego raportu z badań.

 

Etap zbierania danych jest niemniej ważny od kolejnych kroków, jakimi są szczegółowa i odpowiednia analiza zebranego materiału. Dlatego należy sprawdzić czy firma realizująca usługi CRO proponuje także rozwiązania dla projektów także w fazie wdrażania. Chodzi tu o odpowiednią interpretacje zebranych danych i na tej podstawie tworzenie lepszych lub optymalnych produktów w tym rozwiązań dla personelu i pacjentów, a także projektowanie skutecznych kampanii reklamowych.

 

Statystyka medyczna BioStat®  

Statystyka medyczna centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® to eksperckie działania na wielu poziomach. Wspieramy naukowców, badaczy, ośrodki naukowe w zakresie prowadzenia projektów naukowych i klinicznych. Poprzez zastosowanie sprawdzonych pakietów statystycznych jak R oraz SPSS, a także języków programowania Python, eksperci BioStat® umożliwiają elastyczne rozwiązania dostosowane do wymagań klientów.

 

Badania rynku medycznego zlecaj ekspertom

Doświadczenie Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® w przestrzeni badań medycznych i farmaceutycznych zaowocowało realizacją wielu projektów dla największych polskich i zagranicznych firm. Efektywna współpraca pomiędzy specjalistami, a badaczami zapewnia rozwój polskiej branży medycznej oraz wdrażanie nowych rozwiązań dla pracowników ochrony zdrowia.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest statystyka medyczna?

Statystyka medyczna to dziedzina nauki zajmująca się analizą danych medycznych w celu uzyskania informacji i wniosków dotyczących różnych aspektów medycyny. Wykorzystuje narzędzia statystyczne do zbierania, analizy i interpretacji danych związanych z badaniami klinicznymi, badaniami epidemiologicznymi, oceną technologii medycznych i innymi projektami z zakresu medycyny.

Jakie usługi oferuje Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® w zakresie statystyki medycznej?

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® oferuje kompleksowe usługi w zakresie statystyki medycznej, w tym projektowanie badań, gromadzenie danych oraz analizę statystyczną. Specjaliści z BioStat® posługują się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi, takimi jak R, SPSS i Python, aby dostarczyć elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Dlaczego warto zlecić badania rynku medycznego firmie świadczącej usługi CRO?

Firmy świadczące usługi CRO (Contact Research Organization) posiadają zespoły specjalistów z różnych dziedzin, takich jak biotechnologia, bioinformatyka, statystyka medyczna, marketing, socjologia i matematyka stosowana. Dzięki temu są w stanie dostarczyć najrzetelniejsze informacje dotyczące działania rynku medycznego i przeprowadzić kompleksową analizę procesów w tej branży.

Jakie są fazy badań klinicznych i jakie usługi oferuje Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® w tym zakresie?

Fazy badań klinicznych obejmują Fazę 0, Fazę I, Fazę II, Fazę III i Fazę IV. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® realizuje projekty badawcze we wszystkich fazach, począwszy od projektowania badania, gromadzenia danych, aż po analizę statystyczną. Posiadamy narzędzia i kompetencje do obsługi i analizy danych związanych z badaniami klinicznymi, obserwacyjnymi, epidemiologicznymi, PMS oraz oceną technologii medycznych.

Jakie są korzyści wynikające z zastosowania aplikacji CRO proponowanej przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®?

Aplikacje eCRF i CRO oferowane przez BioStat® umożliwiają odpowiednie opracowanie i wykorzystanie danych pozyskanych w wyniku badań klinicznych. Dzięki temu można przeprowadzać analizy opinii pacjentów, analizy bezpieczeństwa stosowania leków, analizy epidemiologiczne i inne analizy statystyczne związane z medycyną. Oprogramowanie jest przystosowane do prowadzenia badań we wszystkich fazach i minimalizuje ryzyko błędów.