Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Służą one do określenia tego, jak zachowuje się pewna charakterystyka w populacji. Mogą być liczone zarówno w oparciu o dane pochodzące z całej populacji (statystyka opisowa), jak i być przybliżane za pomocą estymatorów (statystyka matematyczna).

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt