Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie marketingowe witamin

18.09.2020
Badanie marketingowe witamin
Klient

Dla producenta suplementów wykonaliśmy badanie marketingowe witamin, mające na celu wyłonić najlepszy koncept reklamowy dla badanych witamin.

Główny cel

Celem badania marketingowego witamin było wyłonienie najlepszego konceptu reklamowego, który zapewniłby wysokie wyniki sprzedaży. Badanie przeprowadzono na grupie 600 kobiet w wieku od 40 do 65 roku życia, które stanowią segment docelowy klienta. Respondentką zaprezentowano trzy odmienne koncepty reklamowe i poproszono o ocenę w różnych kategoriach.

Realizacja i rezultaty

Badanie marketingowe przeprowadzono za pomocą jednego z największych paneli konsumenckich – Badanie-Opinii.pl. W badaniu CAWI przedstawiono respondentką trzy koncepty reklamowe proszą je o ocenę poszczególnych elementów reklamy oraz odpowiedzieć na pytanie czy zakupiłyby reklamowany produkt po usłyszeniu konkretnej reklamy. Koncept reklamowy „A” w skali od 1 do 5 najlepiej został oceniony za „produkt” – 3,79. Najbardziej pozytywnie ocenionym elementem reklamy „B" był „produkt” oraz „humor, żartobliwy ton”, których średnia ocen, w skali od 1 do 5, wyniosła po 3,94. Koncept reklamowy „C” najlepiej oceniony został za „humor, żartobliwy ton” – 3,94. Najważniejszą funkcją reklamy jest zachęcenie do kupna produktu dlatego respondentki miały za zadanie ocenienie czy reklama zachęciła je do kupna leku wzmacniającego odporność. Po zaprezentowaniu reklamy „A” 59,3% respondentek wyraziło chęć kupna reklamowanego leku. Niemal ¾ respondentek wskazało, że kupiłyby reklamowany produkt z konceptu „B”. Natomiast po zapoznaniu się z konceptem „C” 7 na 10 respondentek zadeklarowało, że kupiłyby produkt z reklamy. Respondentki zostały również poproszone o przyporządkowanie każdemu z konceptów miejsca od 1 do 3 w celu stworzenia rankingu. Na pierwszym miejscu respondentki z 35,5% wskazań znalazł się koncept „B”. Miejsce drugie zajął koncept „A” z 36,8% wskazań. Natomiast miejsce ostatnie przypadło konceptowi „C” według 38,7% wskazań respondentek. Na zakończenie przeprowadzanych badań poproszono respondentki o zapisanie nazwy leku, którego dotyczyły wcześniej przedstawione koncepty reklamowe. Poprawnie nazwę wskazało aż 491 kobiet co stanowi o niezwykle zapadającej w pamięci nazwie. Tylko 41 ankietowanych kobiet nie potrafiło przypomnieć sobie całkowicie nazwy produktu przedstawianego w konceptach.

Najważniejsze liczby
3,79
Najbardziej pozytywny element reklamy „A” - „produkt”
59,3%
Ankietowanych wyraża chęć zakupienia produkt reklamowanego w koncepcie „A”.
3,94
Najbardziej pozytywny element reklamy „B” - „produkt” oraz „humor, żartobliwy ton”
3/4
Respondentek wskazało, że kupiłyby reklamowany produkt z konceptu „B”
3,94
Najbardziej pozytywny element reklamy „C” - „humor, żartobliwy ton”
7 na 10
Respondentek kupiłyby reklamowany produkt z reklamy „C”
Korzyści z przeprowadzenia badania marketingowego

Przeprowadzenie badania marketingowego jest niezbędnym elementem jeżeli chcesz sprawdzić czy koncept reklamowy trafia do twojej grupy docelowej. Zachęcenie do zakupu segmentu docelowego gwarantuje sukces finansowy, dlatego tak ważnym elementem jest badanie marketingowe, które odpowiada na wiele pytań między innymi:

  • jaki element danego konceptu jest najmocniejszy,
  • co jest najsłabszym elementem konceptu,
  • jakie odczucia wywołuje dany koncept reklamowy,
  • jakie jest przeznaczenie reklamowe konceptu.
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj naszemu ponad 16 – letniemu doświadczeniu w badaniach marketingowych!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt