Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badania marketingowe pielęgniarek

09.07.2020

Klient

Projekt badawczy został przez nas zrealizowany dla prywatnej uczelni – jednej z największych w Polsce.

Główny cel

Zleceniodawca chciał poznać dane dotyczące zawodu pielęgniarskiego oraz tendencje, jakie panują w branży. Celem badania marketingowego pielęgniarek było określenie zapotrzebowania rynku na pielęgniarki, przybliżenie liczby osób pracujących w zawodzie, identyfikacja dominującej formy zatrudnienia oraz panujących trendów i skali zjawisk, takich jak migracja czy osiągnięcie wieku emerytalnego.

Realizacja i rezultaty

Rezultaty badań marketingowych pielęgniarek potwierdziły nasze wstępne prognozy – zapotrzebowanie na osoby wykonujące zawód pielęgniarski jest w Polsce ogromne. Zgłasza je rokrocznie niemal 3/4 szpitali. Rośnie średnia wieku pielęgniarek, ponieważ nadal za mała ich liczba kończy szkoły i rozpoczyna pracę – wynosi ona 53 lata. Obecnie zatrudnionych jest 233 tys. osób. Ponad 100 tys. z nich otrzyma w najbliższym czasie uprawnienia emerytalne. Z każdym kolejnym rokiem przybywa co prawda nowych osób pracujących w zawodzie, ale dzieje się to w tempie zbyt wolnym, by zapotrzebowanie zostało zaspokojone. Liczba absolwentów wydziału pielęgniarstwa i położnictwa w ciągu trzech lat wzrosła średnio o 35%. To jednak wciąż za mało, by sprostać oczekiwaniom rynku. Europejska średnia wynosi 9,5 pielęgniarki na 1000 mieszkańców, podczas gdy polska tylko 5,4. Szacuje się, że w celu poprawienia tego wskaźnika należałoby zwiększyć liczbę miejsc na kierunkach pielęgniarskich o 55%. Ministerstwo Zdrowia usiłuje sprostać oczekiwaniom – w ciągu 15. lat powstało wiele nowych uczelni. Obecnie jest ich o połowę więcej, niż w roku 2005.

Wyraźnie maleje trend emigracyjny polskich pielęgniarek – z roku na rok spada liczba wydawanych zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu, czyli dokumentów niezbędnych do pracy za granicą. Pięć lat temu wynosiła ona 1400, a obecnie niecałe 500. Główny powód stanowią lepsze zarobki. Na podstawie badania marketingowego pielęgniarek stwierdzić możemy, iż na umowę o pracę zatrudnionych jest obecnie 9 na 10 spośród nich.

Najważniejsze liczby


>100

polskich uczelni kształci pielęgniarki


53 lata

wynosi średnia wieku pielęgniarek w Polsce


35%

wzrost liczby absolwentów kierunków pielęgniarskich w ciągu trzech lat


9,5

pielęgniarki na 1000 mieszkańców w krajach europejskich


5,4

pielęgniarki na 1000 mieszkańców w Polsce


¾

szpitali zgłasza co roku zapotrzebowanie na pielęgniarki


Korzyści badań marketingowych

Nasi eksperci pozyskają dla Ciebie cenną wiedzę – zgromadzą i opracują informacje, a następnie wszechstronnie je zinterpretują. Z danych ujętych w czytelną i przejrzystą formę będziesz mógł z powodzeniem korzystać:

  • Projektując kampanię reklamową
  • Ustalając plan działań rozwojowych dla firmy
  • Budując strategię marketingową
  • Dostosowując produkt do potrzeb rynku
  • Rozbudowując zakres usług
  • Tworząc strategiczną narrację adresowaną do Twojego odbiorcy
  • Popularyzując markę
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj profesjonalistą z 17 letnim doświadczeniem w realizacji badań marketingowych!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt