Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie marketingowe produktów spożywczych

09.06.2020

Klient

Dla Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) zrealizowaliśmy badanie, mające na celu ustalenie „Czego od producentów mięsa i wędlin oczekują konsumenci?”. W badaniu odpowiadaliśmy za ustalenie, jak konsumenci rozumieją i postrzegają jakość w kontekście mięsa i wędlin, a także jakie cechy mięsa i wędlin są przez nich preferowane oraz jakie są odbierane negatywnie.

Główny cel

Badanie marketingowe zostało zrealizowane wśród konsumentów wędlin i mięsa. W projekcie badawczym wykorzystywaliśmy zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Badanie przeprowadziliśmy w trzech etapach:

1. Zogniskowane wywiady grupowe (badania fokusowe FGI)
Badanie fokusowe FGI wśród czterech grup konsumentów było pierwszym naszym krokiem. W zogniskowanych wywiadach grupowych uczestniczyli jedynie klienci, którzy charakteryzowali się wysoką świadomością produktową i przywiązywali dużą wagę do jakości kupowanych wyrobów. Powyższe podejście pozwoliło na poznanie liderów opinii i sformułowanie weryfikowalnych hipotez badawczych.

2. Badania ilościowe techniką CAWI
W kolejnym kroku zrealizowaliśmy badanie ilościowe w formie ankietyzacji 1000 konsumentów mięsa i wędlin za pomocą techniki CAWI. Umożliwiło ono na weryfikacje postawionych hipotez badawczych w pierwszym etapie projektu badawczego.

3. Prezentacja wyników podczas konferencji „Spotkanie z jakością”
Podczas ogólnopolskiej konferencji „Spotkanie z jakością” eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego przedstawili swoje rekomendacje w zakresie oczekiwań konsumentów od producentów mięsa i wędlin. Zorganizowane spotkanie miało na celu popularyzację wiedzy na temat trendów rynkowych, poziomu świadomości i rozumienia jakości mięsa oraz wędlin.

Realizacja i rezultaty

Przeprowadzone badanie pozwoliło odpowiedzieć na cztery główne pytania badawcze:

 • Co jest ważniejszym czynnikiem przy wyborze mięsa i wędlin przez konsumentów – jakość, czy cena?
 • Czym Polacy kierują się przy wyborze mięsa i wędlin?
 • Jaka jest perspektywa sprzedaży mięsa i wędlin przez Internet?
 • Jakie są aktualne analizy i prognozy na rynku mięsa?

Zauważalny był trend, że wieprzowina oraz drób cieszyły się największą ilością spożycia. Zrealizowane badanie marketingowe pozwala prognozować, że do 2022 roku zdecydowanie zwiększy się spożycie mięsa i wędlin dobrej jakości. Prognozowany jest umiarkowany wzrost spożycia drobiu i wędlin drobiowych. Spożycie wołowiny i wyrobów wołowych również powinno utrzymywać się na stabilnym poziomie. Zauważalny jest również trend nieznacznego odchodzenia konsumentów od wyrobów mięsnych i wędlin. Prognozuje się spadek o 5% konsumentów w spożywaniu powyższych produktów.

Badanie marketingowe pozwoliło zauważyć, że konsumenci o najwyższej świadomości jakościowej wykazywali cechy lojalnych konsumentów. W wyborze mięsa i wędlin bazowali oni na swoim doświadczeniu, przyzwyczajeniach oraz powtarzalności. Jednocześnie mało eksperymentowali w wyborze produktów, wykazując duże zaufanie do producentów obecnie wybieranych wyrobów.

Niezależnie od preferencji rodzaju mięsa przez konsumentów, najważniejszym aspektem jakościowym dla ok. 80% z nich był zapach mięsa lub wędliny. Istotnym czynnikiem był również termin przydatności do spożycia. Z elementów jakościowych respondenci najmniejszą wagę przywiązywali do kształtu mięsa i wędliny. W ocenie wędlin zaobserwowano wśród konsumentów, że najlepiej postrzegane i największą szansę na sukces sprzedażowy mają wędliny pochodzenia polskiego, które są certyfikowane.

Najważniejsze liczby


5% konsumentów

prognozowane odejście od spożycia mięsa


88% zapach

definiują jako najważniejszy czynnik jakości


1000 ankiet

zebranych techniką CAWI


32 osoby

z którymi przeprowadzono wywiady FGI


80%

termin przydatności - jest ważny przy zakupie wędlin


4 grupy FGI

z różnych miast wzięły udział w badaniu


Dlaczego warto przeprowadzić
badanie marketingowe?

Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć i wykorzystać dane o rynku, trendach oraz zachowaniach konsumentów. Badanie marketingowe to możliwość wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Uzyskana wiedza pozwoli Ci usprawnić swoją strategię marketingową oraz stworzyć optymalną ofertę dostosowaną do potrzeb rynku. Badania marketingowe to możliwość:

 • Poznania opinii o marce oraz jej pozycjonowania na tle konkurencji
 • Odkrycia potrzeb klientów
 • Identyfikacji niszy rynkowej
 • Stworzenia skutecznej kampanii reklamowej
 • Poznanie preferencji zakupowych klientów
 • Analizy konkurencji
 • Opracowania skutecznej strategii marketingowej.
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj profesjonalistą z 17 letnim doświadczeniem w realizacji badań marketingowych!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt