Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie marketingowe proszków do prania

22.07.2020

Klient

Wykonaliśmy dla jednego z głównych dystrybutorów środków piorących w Polsce badanie marketingowe proszków do prania.

Główny cel

Badanie marketingowe proszków do prania zrealizowaliśmy na próbie 1000 kobiet w wieku od 25 do 44 lat, mieszkających na terenie całego kraju. Jego celem było sprawdzenie czytelności opisów i oznaczeń znajdujących się na opakowaniach.

Realizacja i rezultaty

Badanie marketingowe proszków do prania wykazało, iż formę środka piorącego, z jakiej respondentki korzystają najchętniej, stanowią kapsułki, co zadeklarowało 81,3% z nich. Proszek i żel lub płyn znalazły się na miejscu drugim, z wynikiem nieco gorszym (79,2%). Większość ankietowanych zwraca uwagę na oznakowania dotyczące przeznaczenia wybieranego przez siebie artykułu, czyli na jego klasyfikację pod względem rodzaju ubrań, do których ma on zostać użyty (81,9%). Nazwa i marka są istotne dla 70,9% respondentek, a wydajność uznaje za wartą uwagi 62,8% uczestniczek badania marketingowego. Dla 3/5 kobiet biorących udział w naszym projekcie badawczym liczą się waga oraz pojemność opakowania, a 54.7% mianem ważnej określa wiadomość o producencie. Wysokość temperatury, jaką należy zastosować, jest znacząca dla 38,8% respondentek, a 37,8% pod uwagę bierze dozowanie środka piorącego. Składem interesuje się 30,2% uczestniczek badania marketingowego, ostrzeżenie czyta 22,2%, a 18,5% wagę przywiązuje do informacji o kraju, w którym wyprodukowany został wybrany artykuł chemii gospodarczej.

Za najlepszy sposób przekazywania informacji o produkcie uznano grafikę (37,5%). Oznaczenia liczbowe otrzymały wynik 22,5%, z kolei symbole i tekst uzyskały kolejno 20,1% oraz 19,9%, zgodnie z preferencjami uczestniczek przedsięwzięcia badawczego. Co 10 respondentka bez problemu rozpoznaje symbole i oznaczenia znajdujące się na opakowaniach środków piorących, a odpowiedzi „raczej tak” udzieliła co druga kobieta. Pewne pojawiające się czasem trudności z właściwym odczytaniem informacji zadeklarowała 1/3 ankietowanych, natomiast „raczej nie” (5,7%) oraz „zdecydowanie nie” (1,3%) odpowiedział najmniejszy odsetek uczestniczek projektu badawczego.

Niemal wszystkie respondentki uznały, że produkt przeznaczony na polski rynek powinien być opisany po polsku (99,3%). Język angielski nie stanowi problemu dla co piątej ankietowanej, a co dwudziesta preferuje niemiecki. Zdecydowana większość nie akceptuje praktyki polegającej na przeznaczaniu na eksport produktów tej samej marki z odmiennym składem – odpowiedzi „zdecydowanie nie” oraz „raczej nie” wyniosły w sumie 59,1%. Waha się co piąta respondentka, a ową praktykę akceptuje 21,4% kobiet. Wykształcenie jest czynnikiem wpływającym na rodzaj udzielonych odpowiedzi. Kobiety z wykształceniem podstawowym lub zawodowym w 17,9% zdecydowanie nie akceptują zmiennego składu artykułu piorącego, 33,5% ankietowanych z wykształceniem średnim ma o tym procederze bardzo złe zdanie, natomiast wykształcenie wyższe determinuje odpowiedzi stanowczo negatywne na poziomie 43,0%.

Najważniejsze liczby


81.3%

używa kapsułek piorących


79.2%

stosuje proszek, żel lub płyn


81.9%

respondentek bierze pod uwagę przeznaczenie środka piorącego


37.5%

uczestniczek za wzór przekazywania informacji uznaje grafikę


99.3%

ankietowanych preferuje opis w języku polskim


59.1%

nie akceptuje praktyki zmiennego składu dla różnych rynków zbytu


Badanie marketingowe pozwala zgromadzić cenne dane!

Zebrane informacje mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Dzięki nim usprawnisz swoją firmę i odpowiesz na faktyczne potrzeby swoich konsumentów. Z danych, jakie dla Ciebie pozyskamy i zinterpretujemy, będziesz mógł z łatwością korzystać w wielu ważnych strategicznie przedsięwzięciach. Badanie marketingowe pozwala bowiem:

  • Zidentyfikować preferencje odbiorcy usług i produktów
  • Zwiększyć świadomość marki oraz konsumencką lojalność
  • Rozwinąć marketing
  • Rozbudować działalność firmy
  • Stworzyć skuteczną kampanię reklamową
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj profesjonalistą z 17 letnim doświadczeniem w realizacji badań marketingowych!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt