Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badania marketingowe rynku czytelniczego

09.07.2020

Klient

Znane wydawnictwo zwróciło się do nas z prośbą o przeprowadzenie badania marketingowego rynku czytelniczego w Polsce.

Główny cel

Nasze zadanie polegało na zarysowaniu ogólnych tendencji, charakterystycznych dla tego rynku – na określeniu stopnia, w jakim Polacy sięgają po książkę. Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet online (CAWI) w panelu Badanie-Opinii.pl na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. Badanie marketingowe rynku czytelniczego przeprowadziliśmy z uwzględnieniem różnych form, w jakich książki są obecnie wydawane. Pod uwagę wzięliśmy, obok klasycznej wersji papierowej, również e-booki i audiobooki – formy te zaczynają być traktowane przez odbiorców równorzędnie (8% respondentów nie stosuje już rozróżnienia i w taki sam sposób postrzega każdą z nich).

Realizacja i rezultaty

Wyniki badania marketingowego świadczą o rosnącym zainteresowaniu nowoczesnymi sposobami obcowania z książką. Z e-booków korzysta obecnie 7% czytelników, natomiast z audiobooków 4%. Zainteresowanie czytaniem maleje wraz z wiekiem. 65% osób po 60. roku życia przyznaje się do jego całkowitego braku, podczas gdy młodzi – osoby w wieku 15-25 lat – czytają rocznie przynajmniej jedną książkę (59%). Osób, które czytają kilkanaście książek w ciągu roku, przybywa – jest ich obecnie 5,5%, czyli więcej, niż w roku ubiegłym o 0,3%. Po jedną lub dwie książki rocznie sięga co piąty ankietowany, a po więcej niż 5, co dziesiąty badany. Książki kupują Polacy z różnych powodów. Spontanicznie czyni to 41% czytelników, z polecenia znajomych lub z przeznaczeniem na prezent co czwarty uczestnik badania. Bibliotekę odwiedza 4% ankietowanych, a z internetowych źródeł korzysta 3% respondentów. 
Skorzystaj z przykładowej ankiety i samodzielnie przeprowadź badanie.

Najważniejsze liczby


2/3

badanych powyżej 60 roku nie czyta w ogóle książek


60%

osób w wieku 15-25 lat czyta rocznie 1-2 książki


7%

czytelników korzysta z e-booków


4%

czytelników korzysta z e-booków


5,5%

ankietowanych czyta kilkanaście książek rocznie


40%

osób kupuje książki spontanicznie


Badanie marketingowe to Twoja szansa na skuteczną reklamę!

Znając panujące na rynku tendencje wyznaczysz odpowiednie cele strategiczne. Zdaj się na nas! Badanie marketingowe zrealizujemy dla Ciebie drobiazgowo i rzetelnie. Podpowiemy, jak dotrzeć do konsumenta. Dzięki nam:

  • Obierzesz odpowiedni kierunek rozwoju Twojej firmy
  • Dowiesz się, jakie są potrzeby docelowego odbiorcy świadczonych przez Ciebie usług
  • Przyciągniesz uwagę klienta dobrze sprofilowaną reklamą
  • Dostosujesz swoją ofertę do potencjalnych klientów
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj profesjonalistą z 17 letnim doświadczeniem w realizacji badań marketingowych!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt