Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie marketingowe leku na kaszel

01.07.2020

Klient

Dla naszego klienta z branży farmaceutycznej zrealizowaliśmy badania marketingowe leku na kaszel, poprzez ocenę konceptów reklam radiowych.

Główny cel

Przeprowadzone badanie marketingowe miało za zadanie ocenić zainteresowanie lekiem na kaszel dla dzieci i dorosłych na podstawie kampanii reklamowej w radiu. Respondentom przedstawiono dwa koncepty reklam do oceny. W badaniu wziął udział główny segment docelowy klienta, czyli kobiety w przedziale wiekowym od 18 do 44 lat. W badaniu uczestniczyło 500 kobiet.

Realizacja i rezultaty

Badanie zostało zrealizowane za pomocą badania ankietowego online (CAWI) wśród użytkowników jednego z największych paneli konsumenckich w Polsce Badanie-Opinii.pl Uczestniczkom badania przedstawiono do odsłuchania dwa koncepty reklamy radiowej. Respondenci aż w 2/3 przypadków wskazali za bardziej atrakcyjną reklamę radiową z I konceptu. Ankietowani stwierdzali w 88,3% przypadków, że przedstawiony koncept dotyczył leku przeciwwirusowego dla dzieci i dorosłych. Respondentom przedstawiono listę cech emocjonalnych, jakie wywołała w nich przedstawiona reklama. Najwyższą ocenę w 10‑stopniowej skali otrzymała „przyjazność” (6,7 pkt). Ponadto badane osoby doceniły w ponad połowie opinii (59,4%) żartobliwy charakter zaprezentowanej im reklamy. Wartym podkreślenia był fakt, że na podstawie odsłuchanego I konceptu reklamy, aż 3/5 badanych kobiet wyraziło zainteresowanie kupieniem leku w przypadku takiej potrzeby (np. kaszel, infekcja wirusowa). Drugi przedstawiony koncept spotkał się ze zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem ze strony badanych. Tylko co trzecia uczestniczka uznała go za interesujący. Ponadto przekaz w niej był zbyt mało zrozumiały dla słuchaczy. Mniej niż połowa (44,9%) stwierdziła, że przedstawia lek na infekcję. Co czwarta osoba powyższy koncept reklamy uznała za nudny i niewyróżniający się na tle innych. Przeprowadzone badanie marketingowe leku na kaszel dla dzieci i dorosłych pozwoliło naszemu klientowi wybrać właściwy koncept reklamy oraz dostosować jej finalny przekaz na podstawie udzielonych opinii konsumentów.

Najważniejsze liczby


2/3

kobiet uznało I koncept za bardziej atrakcyjny


88,3%

wskazało, że I koncept przedstawia lek przeciwwirusowy


6,7

najwyższa ocena „przyjazności” w skali 10 punktowej cech emocjonalnych


59,4%

wskazało na żartobliwy charakter, jako pierwsze skojarzenie z reklamą


3/5

kobiet stwierdziło, że byłyby zainteresowane kupieniem leku z I konceptu


44,9%

wskazało, że II koncept przedstawia lek na infekcje


Stwórz reklamę, która trafi do Twoich konsumentów dzięki badaniom marketingowym

Realizacja badania marketingowego pozwala na stworzenie skutecznej kampanii reklamowej i trafienie z przekazem do swojej grupy docelowej. Nasza kompleksowa oferta badań marketingowych to gwarancja pozyskania danych, które pozwolą na opracowanie kompleksowej i skutecznej promocji Twojej marki. Dzięki badaniom marketingowym:

  • Uzyskasz informację o najlepszych i najgorszych elementach reklamy oraz skuteczności przyciągania uwagi klientów.
  • Poznasz jak za pomocą swojej kampanii marketingowej dotrzeć do poszczególnych segmentów grupy docelowej Twojego produktu.
  • Uzyskasz analizę skuteczności reklamy oraz kanałów komunikacji marki.
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj profesjonalistą z 17 letnim doświadczeniem w realizacji badań marketingowych!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt