Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badania marketingowe ubezpieczeń

13.07.2020

Klient

Badanie marketingowe ubezpieczeń zrealizowaliśmy dla jednego z czołowych polskich ubezpieczycieli – firmy cieszącej się wieloletnią tradycją, z której usług korzystają miliony konsumentów.

Główny cel

Nasz zleceniodawca planował poznać preferencje przedstawicieli branży medycznej dotyczące wybieranych przez nich firm ubezpieczeniowych i świadczonych przez nie usług. Badanie zostało zrealizowane za pomocą wywiadów telefonicznych techniką CATI, w której posłużono się kwestionariuszem 17 pytań ankietowych.

Realizacja i rezultaty

Projekt badawczy badania marketingowego ubezpieczeń zrealizowano na próbie 500 respondentów – medyków (lekarzy, pielęgniarek i położnych) pracujących w ponad 60 polskich placówkach wykonujących działalność leczniczą. Udział w badaniu marketingowym wzięło 67,2% kobiet oraz 32,8% mężczyzn. W grupie największej – osób w wieku 51-60 lat – znalazło się 32,7% respondentów, a najmniej liczną była grupa najmłodsza, z osobami do 30. roku życia (3,2%). W pozostałych grupach znajdowało się kolejno: 31-40 lat (16,7%), 41-50 lat (24,3%) oraz 61 lat i więcej (23,1%).

Co trzeci uczestnik badania marketingowe ubezpieczeń wskazał na jednego z najczęściej wybieranych przez Polaków ubezpieczycieli, swój wybór uzasadniając ceną (36,0%), zaufaniem do marki (32,0%) oraz zakresem ubezpieczenia (17,3%), wysoką jakością świadczonych usług (10,0%) i miłą obsługą (5,3%). Ponad 1/4 respondentów (27,0%) zadecydowało o zawarciu umowy ubezpieczeniowej z kolejnym przedsiębiorstwem, również wysoko ocenianym w zeszłorocznych rankingach. Cena i zaufanie do firmy także w tym przypadku przekonały większość ankietowanych do podjęcia decyzji o zawarciu umowy (są to cechy istotne dla 2/3 spośród nich). Zakres ubezpieczenia (16,0%), jakość usług (13,2%) oraz miła obsługa (5%) ocenione przez nich zostały podobnie, jak w poprzednim przypadku. Nasz klient znalazł się na miejscu trzecim, z wynikiem 25,3%. Ankietowani swój wybór uzasadnili w 28% ceną i w 26,0% zaufaniem do placówki. Zakres ubezpieczenia doceniono znacznie bardziej, niż u poprzedników (21%), podobnie jak jakość świadczonych przez tego ubezpieczyciela usług (15,2%) oraz obsługę (10,0%). Cena okazała się kwestią najistotniejszą dla 1/3 osób biorących udział w badaniu marketingowym ubezpieczeń dla medyków. Swoim zaufaniem dla firmy kierowało się 4 na 10 respondentów, a 3 na 10 zakresem usług ubezpieczeniowych.

Najważniejsze liczby


62

liczba placówek, w których pracują medycy biorący udział w badaniu


32.7%

najliczniejsza grupa ankietowanych (51-60 lat)


3.2%

grupa najmniej liczna, osoby do 30. roku życia


1/3

medyków uważa cenę ubezpieczenia za najistotniejszą


3 na 10

medyków kieruje się zakresem usług ubezpieczeniowych


4 na 10

medyków kieruje się zaufaniem wybierając ubezpieczenie


Badania marketingowe to trafna diagnoza rynku!

W ramach badania marketingowego nasi eksperci zgromadzą i zinterpretują różnorodne dane, na podstawie których zidentyfikują potrzeby konsumenckie, określą popyt na Twoje produkty i usługi oraz ocenią skuteczność podejmowanej przez Ciebie działalności marketingowej. Zrealizują również pomiary obecności Twoich artykułów i ofert w mediach oraz zbadają świadomość marki, jaką posiada konsument. Dzięki badaniu marketingowemu dowiesz się:

  • Jak udoskonalić swój produkt lub rozwinąć usługę
  • Na jakie elementy marketingu powinieneś zwrócić uwagę, by był on skuteczniejszy
  • Jakie są potrzeby Twojego konsumenta
  • W jaki sposób rozwinąć strategię firmy
  • Jak zwiększyć świadomość marki u jej potencjalnego odbiorcy
  • Na co położyć nacisk, by ukształtować odpowiednią relację z rynkiem
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj profesjonalistą z 17 letnim doświadczeniem w realizacji badań marketingowych!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt