Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie marketingowe leku na grypę

24.09.2020
Badanie marketingowe leku na grypę
Klient

Dla jednej z wiodących firm farmaceutycznych wykonaliśmy badanie marketingowe leku na grypę, mające za zadanie poznać preferencje reklamowe grupy docelowej klienta.

Główny cel

Celem badania marketingowego leku na grypę było wyłonienie najlepszego konceptu reklamowego produktu klienta. Badanie przeprowadzono na grupie 600 kobiet w wieku od 30 do 49 lat, które stanowią segment docelowy klienta. Respondentką zostały przedstawione trzy zupełnie odmienne koncepty reklamowe.

Realizacja i rezultaty

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą badania ankietowego online (CAWI) wśród użytkowników jednego z największych portali posiadający ponad 150 tys. respondentów– Badanie-Opinii.pl. Respondentki miały do oceny w wielu kategoriach trzy różne koncepty reklamowe leku przeciwwirusowego. Koncept reklamowy „A” najlepiej został oceniony za „słownictwo” a jego ocena w skali od 1 do 5 wyniosła 3,90. Najgorzej koncept reklamowy „A” został oceniony za „emocje” gdzie osiągną wynik 3,54. Koncept reklamowy „B” został najwyżej oceniony w kategorii „produkt”, którego średnia w skali od 1 do 5 wyniosła 3,70. Najniżej ocenionym elementem okazał się natomiast „emocje” z wynikiem 3,46. Koncept reklamowy „C” zdecydowanie najlepiej zaprezentował się w kategorii „humor, żartobliwy ton” odnosząc wynik powyżej 4! Najgorzej ocenione zostały w koncepcie trzecim „emocje” w skali od 1 do 5 – 3,46. Jednym z ważniejszych kryteriów wyboru reklamy jest odpowiedź na pytanie czy klient zamierza zakupić dany produkt po usłyszanej reklamie. Najwyższy odsetek takich odpowiedzi uzyskał koncept „C” – 62,7%. Koncept „A” oraz „B” otrzymały odpowiednio 60,5% i 58,2% odpowiedzi twierdzących na pytanie czy zakupiliby dany lek po usłyszanej reklamie. Na życzenie klienta sporządzono ranking konceptów, prosząc respondentki o przyporządkowanie każdemu konceptowi miejsca od 1 do 3. Koncept „A” najczęściej wskazywano na miejscu 2 – 36,7%. Koncept „B” podobnie jak koncept „A” wskazywano na miejscu środkowym. Natomiast koncept „C” najczęściej wskazywany był na miejscu 1, jednakże posiadał od równie dużo wskazań na miejscu 3 co pokazuje, że koncept wzbudza skrajne emocje. W przeprowadzonym badaniu na życzenie klienta sprawdzono również jak dobrze w pamięć zapada marka danego leku przeciwwirusowego. Poproszono respondentki po ówczesnym zapoznaniu się z konceptami reklamowymi i wypełnieniu części ankiety ich dotyczącej o napisanie nazwy leku o, którym była mowa w konceptach. 350 kobiet bezbłędnie potrafiło podać nazwę leku, co stanowi bardzo dobry wynik. Tylko 73 badane kobiety zadeklarowały, że nie wiedzą bądź nie pamiętają nazwy leku.

Najważniejsze liczby
3,90
Najbardziej pozytywny element reklamy „A” - „słownictwo”.
60,5%
Ankietowanych chce zakupić produkt reklamowanego w koncepcie „A”.
3,70
Najbardziej pozytywny element reklamy „B” - „produkt”.
58,2%
Ankietowanych chce zakupić produkt reklamowanego w koncepcie „B”.
4,04
Najbardziej pozytywny element reklamy „C” - „humor, żartobliwy ton”.
62,7%
Ankietowanych chce zakupić produkt reklamowanego w koncepcie „C”.
Dlaczego warto przeprowadzić badanie marketingowe?

Przeprowadzenie badania marketingowego konceptów reklamowych pozwoli Ci na zbadanie czy reklama trafia do twojej grupy docelowej i czy zachęca ich do kupna twojego produktu. Dobrze przeprowadzone badanie marketingowe pozwoli Ci na zapoznanie się z :

  • Najlepszymi i najgorszymi elementami konceptu reklamowego
  • Analizą skuteczności reklamy
  • Preferencjami grupy docelowej Twojej marki i Twojego produktu
  • Odbiorem twojego konceptu reklamowego.
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj nam - zajmujemy się prowadzeniem badań od ponad 16 lat!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt