Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie marketingowe nowego produktu dla przedsiębiorstw

10.08.2020
Badanie marketingowe nowego produktu dla przedsiębiorstw
Klient

Na prośbę naszego Klienta przeprowadziliśmy badanie marketingowe dotyczące zarządzania energią w sektorze przedsiębiorstw.

Główny cel

Głównym celem badania marketingowego nowego produktu dla przedsiębiorstw było pozyskanie wiedzy w zakresie zainteresowania nowym produktem obniżającym koszty energii elektrycznej oraz identyfikacja procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwach w zakresie usług z obszaru zarządzania energią elektryczną. Badanie zrealizowano za pomocą dwóch ilościowych technik badawczych: ankietyzacji telefonicznej CATI (z wykorzystaniem autorskiego systemu badawczego CATI-System) oraz ankietyzacji internetowej CAWI (z wykorzystaniem autorskiego panelu konsumenckiego Badanie Opinii).

Realizacja i rezultaty

W związku z wprowadzeniem na rynek inteligentnego systemu monitorowania zużycia energii, którego zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w oszczędzaniu prądu, postanowiono przeprowadzić badanie marketingowe na reprezentatywnej grupie przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw. Na podstawie otrzymanych wyników określono stopień zainteresowania sektora przedsiębiorstw nową usługą pozwalającą obniżyć koszty energii elektrycznej oraz znacząco usprawnić zarządzanie nią. Na podstawie wyników badania marketingowego zaobserwowano, że przedsiębiorstwa wykazują zainteresowanie usługą (73,9%). Większe zainteresowanie usługą redukującą koszty energii można zaobserwować w firmach, gdzie stanowią one znaczącą lub kluczową część wszystkich kosztów.

W ramach badania odniesiono się również do aspektu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach w zakresie usług i produktów zarządzania energią. W większości firm decyzja w sprawie przyjęcia oferty produktu lub usługi dotyczącej zarządzania energią elektryczną nie jest zależna tylko od jednej osoby – w przypadku 57,8% przedsiębiorstw w procesie decyzyjnym uczestniczą specjaliści z zakresu energetyki. W niemal połowie badanych przedsiębiorstw ostateczna decyzja w sprawie akceptacji oferty produktu lub usługi jest w kompetencji prezesa.

Najważniejsze liczby
180
liczba przedsiębiorstw biorących udział w badaniu
85%
przedsiębiorstw twierdzi, że koszty energii to istotna część ponoszonych przez nich kosztów
74%
przedsiębiorstw wykazało zainteresowanie nową usługą
6 na 10
przedsiębiorstw kieruje się oszczędnością kosztów przy wyborze oferty
3 na 10
przedsiębiorstw kieruje się możliwością planowania i optymalizacji
50%
w tylu przedsiębiorstwach ostateczna decyzja należy do prezesa
Korzyści badania marketingowego

Jesteśmy zespołem specjalistów zajmujących się gromadzeniem, kompleksową analizą i interpretacją danych. Nasi eksperci dostarczą Ci informacji o potrzebach i oczekiwaniach potencjalnych klientów. Dzięki naszym badaniom zdobędziesz wiedzę konieczną do wprowadzenia produktu na rynek.

Wyniki naszych badań marketingowych pozwolą na:

  • Określenie popytu na Twój produkt lub usługę
  • Zdobycie informacji, w jakich segmentach rynku jest największe zapotrzebowanie na Twój produkt lub usługę
  • Poznanie preferencji klientów zainteresowanych Twoim produktem
  • Zaprojektowanie produktu, który spełni oczekiwania i zadowoli Twoich klientów
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Jesteśmy specjalistami w zakresie badań marketingowych. Zaufaj naszym kompetencjom i 16-letniemu doświadczeniu!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt