Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie rynku tytoniowego

16.07.2020
Badanie rynku tytoniowego
Klient

Dla jednej z polskich uczelni zrealizowaliśmy badanie rynku tytoniowego w Polsce.

Główny cel

Zleceniodawca chciał poznać zakres zmian, jakie zaszły wraz ze wzrostem świadomości Polaków na temat szkodliwych skutków palenia tytoniu oraz w wyniku rozwijających się trendów konsumenckich, czyli rosnącego popytu na zdrowy styl życia. Dane zgromadziliśmy za pomocą panelu Badania Opinii, posługując się metodą CAWI. W badaniu ankietowym uczestniczyło 1000 respondentów z całego kraju.

Realizacja i rezultaty

W badaniu rynku tytoniowego regularne palenie papierosów zadeklarowała jedna na pięć pytanych przez nas osób, natomiast okazjonalnie i dla celów towarzyskich czyni to 18% respondentów. Kontakt z e-papierosem miało 15% ankietowanych, a tradycyjnego tytoniu zawijanego samodzielnie w bibułkę używa 5% uczestników zrealizowanego przez nas badania ankietowego. Nałogowo pali 3 na 10 mężczyzn oraz co piąta kobieta, jednak statystyki pokazują, że popyt na wyroby tytoniowe zmniejszył się w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 10%. O szkodliwości papierosów jest przekonanych 93% respondentów, a co druga osoba ma świadomość złego wpływu na zdrowie ich elektronicznej wersji uzupełnianej liquidem. Największą popularnością cieszą się papierosy tradycyjne – bez dodatku substancji aromatyzujących – jak stwierdziło 65% palących ankietowanych, natomiast 1/3 preferuje odmiany smakowe. Po papierosy mocniejsze sięgają zwykle mężczyźni (62% będących w nałogu), a słabsze i cieńsze kupują kobiety (71% palących uczestniczek badania ankietowego). Jak wynika ze zgromadzonych danych, najmniej palących osób znajduje się w grupie wiekowej 25-34 lata (13%), przy czym jest ona jednocześnie najliczniejsza pod względem amatorów e-papierosa (25%), a najwięcej po 40 roku życia (29%). Za najwłaściwszy powód zerwania z nałogiem 78% ankietowanych uważa troskę o własne zdrowie, z kolei 11% uczestników badania ankietowego za taki uznaje rosnące ceny produktów tytoniowych, a co 10 fakt, że palenie nie jest już modne.

Najważniejsze liczby
1000
uczestników badania z całej Polski
1/5
badanych osób pali nałogowo
18%
respondentów pali okazjonalnie oraz w celach towarzyskich
3/10
mężczyzn nałogowo sięga po papierosa
1/5
kobiet deklaruje nałogowe palenie
8 mln
Polaków jest uzależnionych od tytoniu
Dlaczego warto przeprowadzić badanie ankietowe

W ramach badania ankietowego nasi eksperci zgromadzą i zinterpretują różnorodne dane, na podstawie których zidentyfikują konsumenckie potrzeby, określą popyt na Twoje produkty i usługi oraz ocenią skuteczność podejmowanej przez Ciebie działalności marketingowej. Zrealizują również pomiary obecności Twoich artykułów i ofert w mediach oraz zbadają świadomość marki, jaką posiada konsument. Dzięki badaniu ankietowemu dowiesz się:

  • Jak udoskonalić swój produkt lub rozwinąć usługę
  • Na jakie elementy marketingu powinieneś zwrócić uwagę, by był on skuteczniejszy
  • Jakie są potrzeby Twojego konsumenta
  • W jaki sposób rozwinąć strategię firmy
  • Jak zwiększyć świadomość marki u jej potencjalnego odbiorcy
  • Na co położyć nacisk, by ukształtować odpowiednią relację z rynkiem
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Posiadamy 16-letnie doświadczenie w realizowaniu badań! Zaufaj nam!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt