Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badania CAWI — wykorzystanie w badaniach rynku tytoniowego

09.10.2020
badania-cawi-wykorzystanie-w-badaniach-rynku-tytoniowego
Klient

Dla naszego klienta zajmującego się produkcją wyrobów tytoniowych przeprowadziliśmy badanie online metodą CAWI, mające na celu zbadanie rynku tytoniowego.

Główny cel

Celem badania rynku tytoniowego było poznanie preferencji Polaków co do palenia papierosów tradycyjnych jak i e-papierosów. Badanie CAWI zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Realizacja i rezultaty

Badanie CAWI zostało przeprowadzone za pomocą panelu Badanie-Opinii.pl. ¾ respondentów w ankiecie online zaznaczyło odpowiedź, że nie używają papierosów tradycyjnych. ¼ wszystkich respondentów zadeklarowała jednak, że są oni byłymi palaczami. Według badania prawie połowa uczestników badania CAWI nigdy nie paliła wyrobów tytoniowych. W każdej grupie wiekowej można zaobserwować przewagę palących mężczyzn od kilku do nawet kilkunastu procent. Wśród osób deklarujących palenie zadano dodatkowe pytanie warunkujące palenie nałogowe i regularne. 4/5 palących respondentów zadeklarowało palenie nałogowe. Nasz klient był również zainteresowany postrzeganiem osób palących oraz zapatrywaniem się na obowiązujący w Polsce zakaz palenia w miejscach publicznych. 43% ankietowany zadeklarowało, że nie przeszkadza im przebywanie w otoczeniu osoby palącej. Natomiast za podtrzymaniem zakazu palenia opowiedziało się 9/10 respondentów oznacza to, że nawet osoby palące deklarują podtrzymanie zakazu. Na pytanie czy palisz papierosy elektroniczne 96% respondentów udzieliło negatywnej odpowiedzi. Jednak w przypadku najmłodszej grupy respondentów korzystanie z e-papierosa deklaruje aż 15%. Na pytanie „Czy używanie e-papierosów jest szkodliwe dla zdrowia?” 2/5 respondentów uznało, że palenie e-papierosów jest tak samo szkodliwe jak palenie tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Uwagę należy zwrócić na fakt, że żaden ankietowany w badaniu CAWI nie udzielił odpowiedzi „nie jest szkodliwe”. Ostatnim pytaniem było zbadanie jak na zakaz palenia e-papierosów zapatrują się ankietowani. 85% respondentów popiera zakaz palenia e-papierosów w miejscach publicznych. Wynik ten pokazuje również, że zakaz palenia e-papierosów jak i tradycyjnych papierosów jest powszechnie akceptowany.

Najważniejsze liczby
¾
Polaków nie pali papierosów tradycyjnych
4/5
Palących respondentów deklaruje palenie nałogowe
15%
Respondentów z najmłodszej grupy wiekowej pali e-papierosy
½
Polaków nigdy nie paliła papierosów
9/10
Respondentów popiera zakaz palenia w miejscach publicznych
43%
Ankietowanym nie przeszkadza przebywanie w otoczeniu osoby palącej
Zalety badań online

Ankiety online realizowane poprzez badania ankietowe posiadają wiele zalet. Jedną z nich jest dynamika tych badań, ponieważ wyniki nie skomplikowanych badań można uzyskać już w ciągu jednego dnia, co pozwala na szybką reakcje przedsiębiorstwa. Ponad to badanie online pozwala:

  • Zrealizować badanie w prosty i przystępny sposób
  • Poznać rynek i jego mechanizmy
  • Poznać opinię grupy docelowej
  • Zapobiec błędnym decyzją marketingowym
Zaufaj naszemu ponad 16 – letniemu doświadczeniu w badaniach ankietowych!

Od ponad 16 lat realizujemy projekty badawcze – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zobacz także podobne case studies:
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt