Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie ankietowe opinii mieszkańców

17.03.2021

Klient

Dla jednego z miast wykonaliśmy badanie opinii mieszkańców na temat projektu rewitalizującego teren miasta. Miało ono na celu przybliżyć radzie miasta opinię mieszkańców i ich odczucia co do ważnych miejsc na terenie miasta.

Główny cel

Badanie ankietowe opinii mieszkańców na temat projektu rewitalizacji ma na celu poznanie preferencji i opinii mieszkańców. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców miasta.

Realizacja i rezultaty

Badanie ankietowe opinii mieszkańców zostało przeprowadzone metodą mieszaną. Ankiety CAWI trafiły do 500 respondentów. Wykonano również 500 wywiadów telefonicznych. 73% respondentów zgodziło się z twierdzeniem, że „Miejsce X” (Miejsce, którego ma odbyć się rewitalizacja) jest jednym z centralnych miejsc w mieście. Mieszkańców poproszono również o wskazanie najważniejszych miejsc w mieście. Miejsce wybrane wstępnie do rewitalizacji było drugie pod względem liczby wskazań. Ankietowani zostali również o ocenę w pięciostopniowej skali wybranego miejsca pod względem: poziomu bezpieczeństwa, estetyki, możliwości spędzania wolnego czasu, zanieczyszczenia powietrza, poziomu hałasu, korzyści z prowadzenia działalności w pobliżu „Miejsca X” oraz korzyści z zamieszkiwania w pobliżu. Poziom bezpieczeństwa wybranego miejsca został oceniony na 3,26. Estetyka została oceniona na 2,53. Możliwości spędzania wolnego czasu zostały ocenione przez ankietowanych na poziomie 2,30. Zanieczyszczenie powietrza oraz poziom hałasu zostały ocenione na poziomie 2,24. Korzyści z prowadzenia działalności w okolicy zostały ocenione na 2,68. Natomiast korzyści z mieszkania w okolicy wstępnie zrewitalizowanym zostały ocenione na 2,28. 1/2 respondentów uważa, że projekt rewitalizujący jest ważny, ale istnieją równie ważne sprawy, którymi powinno zająć się miasto. 9 na 10 ankietowanych widzi wybraną lokalizację jako miejsce do dokonywania zakupów. 3/4 mieszkańców żywi nadzieję, że po rewitalizacji znacznie wzroście estetyka lokalizacji. Miasto przygotowało cztery warianty rewitalizacji i zagospodarowania terenu. Największym poparciem cieszył się wariant I z poparciem na poziomie 53,7%. Wariant II przekonał do siebie jedynie 25,9% respondentów. Natomiast Wariant III i Wariant IV poparło odpowiednio: 43,6% i 29,1% mieszkańców.

Najważniejsze liczby


3,26

poziom bezpieczeństwa 2,53

estetyka miejsca do rewitalizacji2,30

możliwości spędzania wolnego czasu2,24

zanieczyszczenie powietrza2,68

korzyści z prowadzenia działalności w pobliżu „Miejsca X” 2,28

korzyści z mieszkania w okolicy wybranej lokalizacji


Po co przeprowadzać badanie opinii mieszkańców?

Badanie ankietowe mieszkańców jest często przeprowadzane miastach z powodu niemożności zapytania każdego mieszkańca o opinię. Stworzenie grupy reprezentatywnej mieszkańców pozwala na obiektywne zbadanie ich opinii na temat ważnych kwestii dotyczących miasta. Warto przeprowadzić badanie opinii mieszkańców, ponieważ dzięki niemu oznasz opinię mieszkańców na temat:

  • rewitalizacji,
  • warunków życia,
  • stanu miasta,
  • zalety i wad miasta bądź rejonu.
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Doświadczony zespół z 17 letnim doświadczeniem w badaniach ankietowych!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt