Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie opinii – finanse osobiste

28.02.2022

Klient

Dla przedsiębiorstwa zajmującego się doradztwem finansowym przeprowadziliśmy badanie opinii dotyczące finansów osobistych Polaków.

Główny cel

Dla naszego klienta głównym celem było zrozumienie aktualnej sytuacji Polaków na rynku finansowym.

Realizacja i rezultaty

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na 1000 dorosłych respondentów, za pośrednictwem panelu Badanie-Opinii.pl. Respondenci zostali zapytanie o to jak często martwią się o pieniądze. Co piąty respondent zadeklarował, że bardzo często martwi się o pieniądze, 45% ankietowanych robi to często. Obecną sytuacje finansową jako bezpieczną ocenił co 4 badany. 6 na 10 badanych deklaruje, że obecne wynagrodzenie wystarcza im na bieżące wydatki. Na życzenie klienta dopytano ankietowanych o to czym martwią się najczęściej. 38% badanych wskazało, że najczęściej martwi się zdrowiem, rodziną martwi się 33% badanych. Trzecią najczęściej wskazywaną odpowiedzią były pieniądze z 16% wskazań. Ankietowani zostali również zapytani czy spóźnili się kiedyś ze spłatą swoich zobowiązań. 27% zadeklarowała, że spóźniła się kiedyś ze spłatą. Ponad połowa respondentów, jeśli znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w pierwszej kolejności zwraca się do rodziny o pomoc. Co 4 badany zadeklarował, że nie posiada oszczędności. Respondenci zostali również zapytani o to jakie produkty finansowe posiadają. Posiadanie konta osobistego zadeklarowało 98% badanych, drugim najczęściej wskazywanym produktem finansowym był kredyt ratalny (dowolny zakup na raty) – 41%.

Najważniejsze liczby


1/4 

respondentów ocenia swoją sytuacje jako bezpieczną 6/10 

respondentów jest w stanie pokryć bieżące wydatki z wynagrodzenia 16% 

ankietowanych najczęściej martwi się pieniędzmi27%

rankietowanych spóźniło się ze spłatą zobowiązań 1/4

 badanych nie posiada żadnych oszczędności 98%

badanych posiada konto osobiste


Jakie informacje możesz zdobyć przeprowadzając badanie ankietowe?

 

Decydując się na badanie ankietowe możesz zyskać dostęp do informacji, które można wykorzystać na różne sposoby. Dzięki wszechstronności badań ankietowych, możesz przeprowadzać różnego rodzaju badania, dzięki badaniom możesz:

  • Wybrać odpowiednią strategię finansową
  • Poprawić wizerunek przedsiębiorstwa
  • Poprawić jakości obsługi klienta
  • Podjąć decyzję o wejściu na nowy rynek
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Doświadczony zespół z 17 letnim doświadczeniem w badaniach ankietowych!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt