Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie online rynku pożyczek

11.09.2020
Badanie online rynku pożyczek
Klient

Dla jednej z wiodących firm zajmujących się udzielaniem pożyczek wykonaliśmy badanie online rynku pożyczek, mające na celu poznanie jego konsumenta.

Główny cel

Badanie online rynku pożyczek ma na celu poznanie preferencji i zachowań konsumenta na rynku pożyczkowym. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie respondentów wynoszącej 1000 ankietowanych. Ankietowani zostali poproszeni o wypełnienie badania online zgodnie z ich doświadczeniami oraz preferencjami.

Realizacja i rezultaty

Badanie online zostało przeprowadzone metodą CAWI na jednym z największych paneli konsumenckich do realizacji badań online – Badanie-Opinii.pl. Respondenci zostali poproszeni o podanie z jakich produktów finansowych korzystali w przeciągu ostatnich 3 lat. 1/3 respondentów podała, że korzystała w tym okresie z kredytu lub pożyczki bankowej oraz zakupów na raty. 35% respondentów zadeklarowało, że w przeciągu ostatnich 3 lat nie korzystało z żadnych form produktów pożyczkowych. Na pytanie gdzie respondent spotkał się z reklamą produktu pożyczkowego z której później skorzystał najwięcej respondentów wskazało, że reklamę która zachęciła ich do skorzystania z oferty zauważyli w telewizji. Badanie rynku wykazało również, że blisko połowa respondentów nie wie jaka jest różnica pomiędzy kredytem a pożyczką. Respondenci na życzenie klienta zostali również zapytani jakimi kryteriami wyboru kierują się podczas wyboru produktu finansowego. Najważniejszym kryterium okazał się „niski koszt całkowity”, następnie w odpowiedziach respondentów często pojawiało się „niskie oprocentowanie” oraz „mała rata”. Najmniej ważnym kryterium według respondentów okazały się „niskie opłaty wstępne”. Zbadano również zrozumiałość ogólnych warunków umowy pożyczkowej. Ponad połowa respondentów niestety nie rozumie ogólnych warunków umowy co może niepokoić. Poprawnie natomiast definicję terminu RRSO podało 39% respondentów. 35% ankietowanych natomiast uważa, że RRSO jest „wskaźnikiem oprocentowania”. Co czwarty badany nie ma pojęcia czym jest RRSO. 1 na 10 ankietowanych ma problem z bieżącym płaceniem rachunków za media. 4 na 10 ankietowanych zadeklarowało, że pożyczki, kredyty bądź chwilówki wykorzystują w celu zaspokojenia potrzeb podstawowych. Na pytanie mające sprawdzić możliwości oszczędzania klientów 62% ankietowanych zadeklarowało, że żyje z miesiąc na miesiąc i nie ma możliwości oszczędzać.

Najważniejsze liczby
35%
respondentów uważa, że reklama w telewizji sprawdza się najlepiej
55%
najważniejsze kryterium wyboru – „niski koszt całkowity”
10%
najmniej ważne kryterium wyboru - „niskie opłaty wstępne”
1/2
ankietowanych nie rozumie ogólnych warunków umowy pożyczkowej
1 na 10
ankietowanych ma problem z bieżącym płaceniem rachunków za media.
4 na 10
ankietowanych przeznacza pieniądze z pożyczek na zaspokojenie potrzeb podstawowych.
Korzyści badania online

Zalety z przeprowadzenia badania metodą online (CAWI) jest wiele, jedną z największych jest możliwość zrealizowania badania w bardzo krótkim czasie, co pozwala szybko uzyskać informacje i zaimplementować rozwiązania wynikające z raportu. Ponad to badanie online wyróżnia się:

  • Niską ceną
  • Możliwością stałego monitorowania realizacji próby
  • Szybkość realizacji
  • Możliwość uzyskania opinii od dużej grupy respondentów
  • Możliwością załączenia multimediów w badaniu
  • Rzetelnością – Metoda CAWI ogranicza możliwości do manipulacji wynikami
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Od ponad 16 lat realizujemy projekty badawcze – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt