Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie ankietowe rynku delegacji międzynarodowych

17.03.2021

Klient

Dla dużego międzynarodowego przedsiębiorstwa przeprowadziliśmy badanie rynku delegacji międzynarodowych. Badanie ankietowe rynku zostało wykorzystane do podjęcia kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji.

Główny cel

Badanie rynku delegacji międzynarodowych miało na celu zbadanie tego rynku, zaobserwowanie trendów. Do wypełnienia ankiet online zostało zaproszonych 100 polskich przedsiębiorstw z pominięciem sektora firm mikro.

Realizacja i rezultaty

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na 100 polskich przedsiębiorstwach metodą CAWI. Ponad połowa przedsiębiorstw, które delegują pracowników za granicę wysyła ich do Niemiec. 47% przedsiębiorców deleguje swoich pracowników na podstawie czasowej zmiany miejsca pracy popularnie tzw. oddelegowaniem. 37% przedsiębiorstw wysyła pracowników do innego kraju na podstawie podróży służbowej. 1 na 10 przedsiębiorców decyduję się na podpisanie nowej umowy w kraju, który jest celem delegacji. Najczęściej pracownicy delegowani są na okres do 3 miesięcy – 43%. 16% pracowników delegowanych jest do 6 miesięcy. 2/5 pracowników oddelegowuje się do 12 miesięcy. 4/5 przedsiębiorstw zapewnia pracownikom dodatkowe świadczenia podczas delegacji. Tylko 1/5 przedsiębiorców decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie pracownika w kraju przyjmującym delegata. Prawie wszystkie firmy zapewniające dodatkowe świadczenia robią to poprzez finansowanie zakwaterowania. 3/4 przedsiębiorstw finansuję również koszty podróży z i do innego kraju. 42% przedsiębiorstw finansuje wyżywienie oddelegowanych pracowników. Dodatkiem z tytułu oddelegowania mogą cieszyć się pracownicy 37% przedsiębiorstw. Koszty wsparcia prawnego i podatkowego finansuje 18% przedsiębiorstw. Jedynie 34% przedsiębiorstw delegujących swoich pracowników zostało skontrolowane przez odpowiedni podmiot.

Najważniejsze liczby


43%

pracowników delegowanych jest na okres do 3 miesięcy1/5

przedsiębiorców decyduję się na dodatkowe ubezpieczenie pracownika98%

przedsiębiorstw finansuje zakwaterowanie pracownikom55%

przedsiębiorców deleguje swoich pracowników do Niemiecprzedsiębiorców deleguje swoich pracowników do Niemiec37%

pracowników dostaje dodatek z tytułu oddelegowania34%

przedsiębiorstw zostało poddanych kontroli


Dlaczego warto przeprowadzić badanie ankietowe?

Ankiety online wykorzystywane są coraz częściej w dobie przyśpieszonej cyfryzacji spowodowanej pandemią. Wybranie ankiet online ponad tradycyjne metody zaprocentuje:

  • Krótszym czasem realizacji
  • Mniejszym kosztem realizacji
  • Możliwością dodania multimediów do ankiety.
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Doświadczony zespół z 17 letnim doświadczeniem w badaniach ankietowych!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt