Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie znajomości marki produkującej suplementy diety

31.05.2021

Klient

Dla klient zajmującego się produkcją farmaceutyków przeprowadziliśmy badanie znajomości marki. Badanie znajomości marki stało się podstawą do przygotowania nowej strategii biznesowej firmy.

Główny cel

Głównym celem klienta było zidentyfikowanie faktycznej rozpoznawalności na rynku stosując świadomość spontaniczną oraz wspomaganą. Dodatkowo klient chciał poznać opinię na temat jego produktów i ocenę produktów w ważnych dla niego aspektach.

Realizacja i rezultaty

Badanie znajomości marki zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. Dodatkowo do badania kwalifikowały się jedynie osoby, które w przeciągu pół roku spożywały i/lub kupowały suplementy diety. Zapytani o częstotliwość zakupu suplementów diety prawie 6/10 regularnie kupuje suplementy diety. Sporadycznie natomiast na taki zakup decyduje się 32% badanych. Korzystając ze świadomości spontanicznej badaną markę wskazało jedynie 7% badanych. Natomiast gdy poproszono respondentów o zaznaczenie marek znanych chociażby ze słyszenia to badaną markę zaznaczyło 12% ankietowanych. W celu zbadania przyzwyczajeń i przywiązania do danej marki zapytano respondentów czy preferują kupowanie wszystkich potrzebnych im suplementów korzystając z oferty tylko jednego rodzaju marki. Jedynie 1 na 10 badanych kupują suplementy tylko jednej marki. 2 na 10 respondentów nie przywiązuje się do marki danego producenta suplementów. Następnie zapytano ankietowanych o to czy kiedykolwiek kupili jakiś suplement diety danego producenta. Jedynie 9% badanych kupiło kiedyś produkt danej marki. Pozostałą część respondentów zapytano, dlaczego nie zdecydowali się na zakup. Ponad 4/5 badanych, którzy nie zakupili wcześniej produktów danej marki jako przyczynę podało nieznajomość produktu i marki. Taki sam odsetek badanych zaznaczył odpowiedzi „dostępność była utrudniona” oraz „wolę tańsze produkty” – 7%. Osoby znające markę natomiast zostały zapytane o to czy pozytywnie wyróżnia się ona na tle marek konkurencyjnych. Suplementy jako znacznie lepsze od konkurencyjnych wskazało 18% badanych. Prawie 4/10 respondentów uważa, że oferowane suplementy są lepsze od konkurencyjnych. Warto podkreślić, że odpowiedzi negatywnie świadczącej o jakości suplementu badanej marki nie udzielił żaden respondent. Respondenci, którzy zakupili w przeszłości suplement badanej marki zostali poproszeni również o wskazanie miejsca, gdzie kupili/kupują produkty oraz o opinię na temat ceny suplementów danej marki. 9/10 badanych dokonało zakupu suplementu w aptece. Ceny za delikatnie wygórowaną uznało 10% badanych. Natomiast prawie 3/5 badanych uważa, że odpowiada ona wysokiej jakość produktu i nie jest ani za duża, ani za mała.

Najważniejsze liczby


6/10

badanych regularnie kupuje suplementy diety 1/10

respondentów kupuje suplementy tylko jednej marki 4/5

ankietowanych nigdy nie kupiło produktu, ponieważ nie znało go wcześniej18%

badanych wskazało, że jakość badanych suplementów jest znacznie lepsza9/10 

ankietowanych zakupiło suplement badanej marki w aptece 10%

respondentów uważa ceny suplementów za wygórowane


Badanie znajomości marki – dlaczego warto się zdecydować na taki krok

Znajomość marki wśród konsumentów jest kluczowym czynnikiem przekładającym się na zyski i konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Nie dziwi więc wzrastająca popularność tego typu badań, szczególnie w przypadku produktów posiadających wiele substytutów. Decydując się na badanie znajomości marki zgromadzisz informacje na temat:

  • Poziomu rozpoznawalności marki
  • Poziomu zadowolenia z oferowanych produktów
  • Liczby tak zwanych ambasadorów marki (osoby polecające)
  • Mocnych i słabych stron marki
Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj nam – badaniami zajmujemy się od 17 lat!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj naszemu 17-letniemu doświadczeniu i zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki badaniom świadomości marki!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt