Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie świadomości marki telewizorów

14.07.2020
Badanie świadomości marki telewizorów
Klient

Badanie świadomości marki telewizorów wykonaliśmy dla dystrybutora sprzętu RTV, reprezentującego jednego z najpopularniejszych w Polsce producentów urządzeń elektronicznych.

Główny cel

Celem przedsięwzięcia była identyfikacja zakresu, w jakim znana jest w Polsce marka oraz stworzony przez nią produkt – 55-calowy telewizor. Badanie zostało zrealizowane w panelu badawczym Badanie-Opinii.pl na próbie 600 konsumentów. Aby możliwie najdokładniej zgłębić świadomość konsumencką, posłużyliśmy się następującymi celami szczegółowymi:

 • Poznanie renomy marki w jej zestawieniu z popularnością konkurencji
 • Rozpoznanie cech charakterystycznych marki oraz jej produktu, wyróżniających ją na tle innych producentów
 • Określenie źródeł wiedzy o produkcie
 • Stworzenie profilu konsumenta oraz poziomu lojalności ukształtowanego wobec marki
Realizacja i rezultaty

Zastosowane przez naszych ekspertów w badaniu świadomości marki metody pozwoliły na:

 • Identyfikację respondentów, którzy nazwę marki przytaczają samodzielnie
 • Podanie liczby ankietowanych twierdzących, że kojarzą markę po usłyszeniu jej nazwy
 • Wyznaczenie odsetka osób wymieniających nazwę producenta jako pierwszą przed konkurencyjnymi

Badanie świadomości marki telewizorów wykazało, że marka jest w Polsce powszechnie znana. Ponad 4 na 5 respondentów podało jej nazwę spontanicznie i samodzielnie. Jedynie 17% zadeklarowało jej znajomość dopiero po tym, jak została przytoczona, natomiast 3% ankietowanych nie potrafiło zidentyfikować artykułów, jakie firma wytwarza. 2/3 respondentów umieściło markę na pierwszym miejscu względem pozostałych marek.

Firma oraz stworzona przez nią marka cieszy się w Polsce dużą popularnością, jak wykazało badanie świadomości marki. Ankietowani cenią jakość i trwałość tworzonych przez nią urządzeń. Świadomość marki jest bardzo wysoka – więcej niż 9 respondentów na 10 skojarzyło nazwę przedsiębiorstwa z odpowiednim rodzajem produktów. Wiedza o marce czerpana jest przez ankietowanych z reklamy oraz internetu (stron producenta i mediów społecznościowych), co wskazuje na właściwy kierunek strategii marketingowej, jaki został obrany przez firmę naszego klienta, jednak rozmiar telewizora silnie profiluje odbiorcę. Badanie wykazało, że największą popularnością cieszą się ekrany o rozmiarach nieprzekraczających 45 cali. Większe monitory kupowane są natomiast najchętniej przez wąską grupę ludzi młodych – w wieku 26-35 lat – o statusie majątkowym nieco wyższym, niż wynosi polska średnia.

Najważniejsze liczby
600
konsumentów wzięło udział w badaniu świadomości marki
4/5
ankietowanych wykazało się wobec marki świadomością spontaniczną
17%
respondentów uznało markę za znaną po usłyszeniu jej nazwy
2/3
badanych osób umieściło markę na miejscu pierwszym względem konkurencji
2,5 mln
telewizorów rocznie jest sprzedawanych w Polsce
2
średnia liczba telewizorów w polskim gospodarstwie domowym
Badanie świadomości marki to źródło praktycznych informacji!

Pozyskamy i umiejętnie zinterpretujemy dane. Dzięki nam dowiesz się, czego oczekuje potencjalny klient oraz jakie jest jego zapotrzebowanie na usługi, które świadczysz i towary, jakie sprzedajesz. Zmierzymy również lojalność konsumentów wobec wykreowanej przez Ciebie marki. Pomożemy Ci wytyczyć odpowiedni kierunek działań marketingowych. Badanie świadomości marki pozwala na:

 • Urozmaicenie oferty
 • Rozwój marketingu
 • Określenie popytu
 • Uatrakcyjnienie firmy
 • Wzrost wiedzy konsumenckiej o marce i związanych z nią produktach
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj naszemu 16-letniemu doświadczeniu i zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki badaniom świadomości marki!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt