Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie świadomości marki odkurzaczy

03.07.2020
Badanie świadomości marek odkurzaczy
Klient

Dla naszego klienta, producenta odkurzaczy, zrealizowaliśmy badanie świadomości marki. Badanie miało zasięg ogólnopolski i zostało przeprowadzone w naszym panelu konsumenckim Badanie-Opinii.pl

Główny cel

Badanie świadomości marki służyło określeniu stopnia, w jakim Polacy znają markę stworzoną przez naszego klienta. Celowi głównemu przyświecały następujące cele szczegółowe:

 • Zestawienie znajomości marki z markami konkurencyjnymi
 • Określenie cech wizerunkowych marki na tle innych marek
 • Rozpoznanie źródeł, z których klienci czerpią informacje o produkcie
 • Zidentyfikowanie zalet i wad odkurzacza, którego dotyczy badanie świadomości marki
 • Wyszczególnienie profilu użytkowników urządzenia
 • Oszacowanie prawdopodobieństwa zakupu odkurzacza badanej marki
 • Poznanie poziomu lojalności konsumentów wobec producenta
Realizacja i rezultaty

Podczas analizy wyników badania świadomości marki posłużyliśmy się czterema wskaźnikami. Pierwszym z nich była świadomość spontaniczna, za pomocą której oszacowaliśmy odsetek osób potrafiących podać nazwę marki samodzielnie, a drugim świadomość wspomagana. Pozwoliła ona określić liczbę ankietowanych deklarujących znajomość marki po przytoczeniu jej nazwy. Używając trzeciego wskaźnika – świadomości TOM – zidentyfikowaliśmy respondentów wskazujących markę jako pierwszą (z przychodzących im na myśl), natomiast pomiar metodą DAGMAR posłużył nam do rozpoznania stopnia, w jakim marka istnieje w świadomości potencjalnych konsumentów. Dzięki tej metodzie zidentyfikowaliśmy osoby, które nie zetknęły się dotąd z marką (nieświadome), słyszały o jej istnieniu, ale nie wiedzą, czym się charakteryzuje (świadome), znające markę oraz jej cechy (rozumiejące), jak również takie, które dokonały już zakupu (aktywni nabywcy).

Badanie świadomości marki wykazało, iż będąca jego przedmiotem firma nie jest powszechnie w Polsce znana, jednak u osób ją kojarzących odnotowano wysoki stopień znajomości cech charakterystycznych stworzonych przez nią urządzeń. Markę umiejscawiano właściwie w odpowiedniej kategorii produktowej, co więcej, wyroby oznaczane jej symbolem cieszyły się wśród respondentów bardzo dobrą opinią. Określano je mianem produktów wysokiej jakości. Wskaźnik NPS pozwolił nam zmierzyć poziom satysfakcji klientów korzystających z produktów klienta – przeważająca większość ankietowanych chwali markę, a krytyków i osób neutralnych jest stosunkowo niewiele. Realizacja badania świadomości marki pozwoliła też zestawić jej znajomość ze znajomością pozostałych marek funkcjonujących na polskim rynku. Bazując na otrzymanych wynikach zasugerowaliśmy zleceniodawcy konieczność rozbudowania kampanii informacyjno-reklamowej w taki sposób, by wiedza o produktach oraz ich cechach charakterystycznych i atutach stała się u potencjalnych odbiorców dużo wyższa, niż była dotychczas. Dane, jakie otrzymaliśmy prowadząc badanie świadomości marki, umożliwiły producentowi odkurzaczy na skuteczne planowanie przedsięwzięć marketingowych.

Najważniejsze liczby
500
uczestników badania
93%
sięga nasycenie odkurzaczami elektrycznymi w polskich gospodarstwach domowych
40
firm produkuje w Polsce sprzęt AGD
40%
wynik NPS wśród klientów marki
> 24 mld PLN
wyniosła wartość sprzedaży w roku ubiegłym wszystkich urządzeń AGD
25 mld PLN
osiągnęła wartość eksportowa AGD w 2019 roku
Korzyści badania świadomości marki

Świadomość marki pomaga w łatwy i odruchowy sposób identyfikować związane z nią wyroby. Nasi eksperci zbadają dla Ciebie poziom świadomości marki, abyś szybko osiągnął swój cel – dotarł prosto do potencjalnego konsumenta. Dzięki zrealizowanemu przez nas badaniu, będziesz mógł:

 • Wypromować swoją firmę
 • Zbudować przewagę konkurencyjną na rynku
 • Ukształtować pozytywny wizerunek stworzonego przez siebie marki
 • Umocnić lojalność klientów wobec Twojej marki
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj naszemu 16-letniemu doświadczeniu i zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki badaniom świadomości marki!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt