Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie świadomości marki produkującej witaminy

19.03.2021

Klient

Dla klienta zajmującego się produkcją witamin przeprowadzone z pomocą ankiet online badanie świadomości marki w celu identyfikacji swojej pozycji na rynku.

Główny cel

Badanie świadomości marki produkującej witaminy miało na celu zidentyfikowanie rozpoznawalności marki za pomocą świadomości spontanicznej i wspomaganej. Klienta dodatkowo interesowała opinia respondentów na temat jego produktów w porównaniu do substytutów.

Realizacja i rezultaty

Badanie świadomości marki zostało przeprowadzone na grupie wybranych 1000 Polaków zażywających i/lub kupujących witaminy w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na panelu Badanie-Opinii.pl. Badaną markę spontanicznie wymieniło 33 respondentów. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na fakt, że prawie 1/4 badanych nie potrafiło wymienić ani jednej marki produkującej witaminy. Badanie świadomości wspomaganej polega na zaznaczeniu znanych ankietowanemu marek chociażby ze słyszenia. W tym przypadku badana marka została rozpoznana przez 13,8% respondentów. Zapytano respondentów również o to czy kupują produkty badanej marki. Tylko 1 na 10 badanych kupuje produkty badanej marki. Pozostałą część respondentów zapytano o powód, dlaczego nie kupują witamin badanej marki. Ponad 4/5 badanych nie zna badanej marki. 1 na 10 ankietowanych nie decyduję się na taki zakup, ponieważ woli tańsze zamienniki. 7,4% badanych niekupujących witamin badanej marki nie decyduje się na zakup z powodu braku zaufania. Osoby, które kupiły zakupiły witaminy zapytano o ocenę jakości produktu. Prawie 3/4 oceniło witaminy jako lepsze od pozostałych dostępnych na rynku. Jedynie 2% badanych oceniło witaminy jako gorsze. Respondenci, którzy znają markę, zostali poproszeni o ocenę produktów w skali od -3 do 3, względem konkurencji, w przypadku poszczególnych kategorii. Respondenci najwyżej ocenili skład produktu i dopasowanie do potrzeb użytkownika odpowiednio: 1,81 i 1,79. Najniższą ocenę badana marka uzyskała w przypadku ceny ich produktów – 1,34. Zgodnie z oczekiwaniami klienta przeprowadzono również badanie wskaźnika NPS badającego lojalność klientów. Pytanie dotyczące chęci polecenia produktu zadano tylko respondentom, którzy wcześniej mieli do czynienia z  witaminami. Odsetek promotorów wyniósł 39,2% a krytyków 20,1%. Wskaźnik NPS na poziomie 19,1 świadczy o poprawnych standardach marki, dając jednocześnie spore pole na poprawę.

Najważniejsze liczby


1/4

badanych nie potrafiła wymienić ani jednej marki produkującej witaminy 1,81

ocena składu produktu1,34

ocena ceny produktu39,2%

promotorzy danej marki20,1%

krytycy danej marki19,1

wskaźnik NPS


 Badanie znajomości marki – o co warto pytać?

 

Badanie znajomości marki mimo dużej popularności nadal stanowi problem dla wielu badaczy. Decydując się na badanie znajomości marki możemy wybrać kilka typów pytań, łącząc je i dopasowując można stworzyć ankietę dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorcy. O co warto pytać:

  • NPS – Wskaźnik pozwalający określić lojalność klientów,
  • Świadomość spontaniczna,
  • Świadomość wspomagana,
  • Świadomość TOM,
  • Ocena produktu w stosunku do substytutów.
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj naszemu 17-letniemu doświadczeniu i zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki badaniom świadomości marki!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt