Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie świadomości marek biur podróży

18.06.2020
Badanie świadomości marek biur podróży
Klient

Dla naszego klienta, jednego z największych biur podróży w Polsce, przeprowadziliśmy badanie świadomości marki na rynku biur podróży, a także badania świadomości spontanicznej i wspomaganej reklam biur podróży.

Główny cel

Marka jest najważniejszym wyróżnikiem przedsiębiorstwa na rynku. Umożliwia ona identyfikację produktu firmy, utożsamianie się klientów oraz jest synonimem wysokiej jakości. Jej rozpoznawalność na tle konkurencji jest powiązana z katalogiem skojarzeń klientów oraz istnieniem w ich podświadomości. Skutkuje to tym, że konsument w pierwszej kolejności wybierze markę, którą kojarzy i ma pozytywne skojarzenia na jej temat. Pomiar świadomości marki składa się z trzech elementów:

  • Świadomości spontanicznej – czyli odsetka osób, które potrafią bez wsparcia wskazać marki z danej grupy produktowej.
  • Świadomości wspomaganej – czyli odsetka osób, które deklarują znajomość marki z danej grupy produktowej po przytoczeniu jej nazwy.
  • Świadomości TOM – czyli odsetka osób, które samodzielnie wymieniają określoną markę jako pierwszą z danej grupy produktowej.

Badanie świadomości marki zostało zrealizowane przy wykorzystaniu panelu Badanie-opinii.pl będącego jednym z największych paneli konsumenckim w Polsce, z bazą ponad 100 tys. konsumentów. Zostało ono zrealizowane na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów. Zrealizowany projekt składał się z dwóch etapów:

  • 1. Badanie świadomości spontanicznej i wspomaganej marki biur podróży.
  • 2. Badania świadomości spontanicznej i wspomaganej reklam biur podróży.
Realizacja i rezultaty

Uczestnicy badania świadomości zdecydowanie łatwiej potrafili wskazać w swojej świadomości spontanicznej jakąkolwiek markę biura podróży (83,7%) niż reklamę biura podróży (59,6%). Uczestnicy badania mieli problem z podawaniem poprawnych nazw w świadomości spontanicznej w przypadku marek z nazwami anglojęzycznymi (5,0%). Spośród 25 marek, które wskazało co najmniej 10 respondentów, tylko 5 z nich miało świadomość spontaniczną powyżej 50%. Z kolei tylko 3 marki były rozpoznawalne wśród co najmniej 2/3 uczestników badania. Marka klienta była najbardziej rozpoznawalna wśród osób od 18 do 24 roku życia. Ta grupa wiekowa również najczęściej rozpoznawała marki internetowych biur podróży. Świadomość spontaniczna reklam była zdecydowanie niższa niż w przypadku świadomości spontanicznej marek. Ponadto zaobserwowano większą liczbę braku znajomości jakiejkolwiek marki w świadomości spontanicznej (40,4%) niż w przypadku świadomości wspomaganej (5,4%).

Najważniejsze liczby
90,8%
świadomość wspomagana – uzyskała najbardziej rozpoznawalna marka
60,9%
marka klienta – uzyskała rozpoznawalność w świadomości wspomaganej
18 – 24 lata
grupa wiekowa, która najczęściej rozpoznawała markę klienta
5%
respondentów - myliło nazwy marek anglojęzycznych w świadomości spontanicznej
83,7%
respondentów - pamiętało choć jedną markę w świadomości spontanicznej
59,6%
respondentów - pamiętało choć jedną reklamę w świadomości spontanicznej
Dlaczego warto przeprowadzić badanie świadomości marki?

Silny brand (marka) to najistotniejszy wyróżnik i symbol przedsiębiorstwa. Realizując badanie świadomości marki, można skutecznie promować markę i kształtować jej pozytywny wizerunek wśród konsumentów. Marka również pozwala podtrzymywać pozytywne relacje z klientami oraz umożliwia pozytywny PR wewnątrz przedsiębiorstwa. Badanie świadomości marki to klucz do:

  • Skutecznej promocji marki i oferowanych produktów
  • Kształtowania pozytywnego wizerunku
  • Umocnienia lojalności klientów
  • Budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj naszemu 16-letniemu doświadczeniu i zyskaj przewagę nad konkurencją dzięki badaniom świadomości marki!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt