Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich

16.07.2020
Badanie satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich
Klient

Badanie satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich przeprowadziliśmy dla właściciela renomowanej sieci salonów fryzjerskich.

Główny cel

Celem badania satysfakcji klientów sieci fryzjerskich, jaki został nam wyznaczony, było poznanie sposobu funkcjonowania wybranych placówek oraz wdrażanych tam standardów, a także zdiagnozowanie ewentualnych błędów i ich przyczyn wynikających z niewłaściwie realizowanych usług.

Realizacja i rezultaty

Badanie satysfakcji klienta branży beauty wykonaliśmy w trzech placówkach należących do zleceniodawcy. Nasi eksperci przygotowali ankiety, o których wypełnienie poproszeni zostali goście każdej z nich – nabywcy usług salonów fryzjerskich. Realizując badanie satysfakcji klientów sieci salonów fryzjerskich zgromadziliśmy 600 wypełnionych formularzy ankietowych. Najistotniejsze aspekty, jakie poruszyliśmy, dotyczyły panujących w salonach norm i standardów oraz sposobów ich realizowania. Uczestników badania satysfakcji klienta poprosiliśmy również o ocenę zgodności wykonanej usługi z jej zleceniem, stanu technicznego używanych przez personel urządzeń i przyborów, warunków higieniczno-sanitarnych, a także ogólnej atmosfery panującej w każdym z salonów. Odpowiedzi udzieliło 86 kobiet oraz 51 mężczyzn.

Zgodność realizacji usługi z zamówieniem oceniono wysoko. Ankietowane kobiety uznały ją za znakomitą w 26%, odpowiednią w 46%, a wystarczającą w 28%, natomiast respondenci płci męskiej jako znakomitą w 65%, odpowiednią w 27% oraz wystarczającą w 8%. Nie odnotowaliśmy odpowiedzi negatywnych. Stan techniczny specjalistycznego sprzętu fryzjerskiego oraz warunki higieniczno-sanitarne również otrzymały wysoką notę. Rozbieżności pomiędzy grupami uczestników badania satysfakcji klienta były nieznaczne – obie te kwestie uznali oni w 79% za bardzo dobre. Pytanie o ogólną atmosferę panującą w salonach przyniosło rozbieżne wyniki. W dwóch placówkach oceny ukształtowały się na podobnym poziomie – co drugi respondent (lub respondentka) uznał ją za bardzo dobrą, a 31% określiło mianem dobrej. W trzecim natomiast salonie aż 3/4 klientów stwierdziło, że atmosfera jest bardzo dobra.

Wyniki badania satysfakcji klienta pozwoliły zidentyfikować powody, dla których jedną z placówek oceniono najwyżej, dzięki czemu mogliśmy zrealizować szkolenie z zakresu poprawy jakości obsługi – aby goście każdego z salonów czuli, że poświęca się im należną uwagę. Zrealizowany przez nas projekt spowodował, że pracowników wyróżnionego salonu doceniono stosowną premią, a wprowadzone zmiany sprawiły, że o blisko 10% wzrósł dochód sieci salonów fryzjerskich zarządzanych przez naszego zleceniodawcę.

Najważniejsze liczby
600
uczestników badania satysfakcji klienta
10
salonów fryzjerskie objęte badaniem
10%
odnotowany wzrost dochodu sieci salonów fryzjerskich
> 30 tys.
salonów fryzjerskich istnieje w Polsce
50%
polskich salonów beauty stanowią salony fryzjerskie
19 mld PLN
wynosi wartość polskiej branży kosmetycznej
Sprawdź, jaki jest poziom satysfakcji Twoich klientów!

Skuteczne i sprawdzone techniki, jakie stosujemy w prowadzonych przez nas badaniach, a także ich wykonanie, czyli rzetelna i kompleksowa realizacja, stanowią gwarancję wiarygodnych rezultatów. Nasi eksperci pozyskają niezbędne dane, przeanalizują je i opracują w przejrzystą formę. Zrealizowane szybko i sprawnie badanie satysfakcji klienta pozwoli Ci na:

  • Poznanie potrzeb konsumenckich
  • Redukcję zbędnych kosztów
  • Monitorowanie wdrożonych zmian
  • Rozwinięcie zarządzanych przez Ciebie placówek
  • Realizację profesjonalnych szkoleń
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

W realizowaniu projektów badawczych mamy już 16-letnie doświadczenie!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt