Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie satysfakcji klientów banku internetowego

15.07.2020
Badanie satysfakcji klientów banku internetowego
Klient

Dla jednego z banków internetowych zrealizowaliśmy badania satysfakcji klientów banku internetowego, w celu określenia poziomu ich zadowolenia ze świadczonych usług.

Główny cel

Nasz klient był zainteresowany zbadaniem satysfakcji klientów. W tym celu konieczne było poznanie ich opinii. Badanie przeprowadzono na klientach indywidualnych korzystających z bankowości internetowej. Przeprowadziliśmy więc badanie za pomocą techniki CAWI, czyli badaniem ankietowym online (n=1000).

Realizacja i rezultaty

Badanie zostało zrealizowane wśród 1000 ankietowanych w okresie 14 dni. Zebrane dane pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących poziomu satysfakcji i wprowadzenie działań korygujących mających na celu zniwelowanie negatywnych elementów wpływających na opinię klientów. Przeprowadzone badanie pozwoliło określić, że:

  • Wskaźnik NPS dla klientów indywidualnych wyniósł 80,2% co wskazuje, że klienci byli bardzo zadowoleni z serwisu oferowanego przez bank internetowy.
  • Niemal 4/5 ankietowanych to osoby korzystające z usług bankowości online powyżej 2 lat.
  • 83,6% badanych wybrało bank klienta z powodu wygodnej formy transakcyjnej i łatwości obsługi online.

Poziom zadowolenia klienta, wyniósł 9,45 co jest wynikiem wskazującym na bardzo wysoki poziom satysfakcji klienta. Dzięki przeprowadzeniu badania odnotowano, że ponad 4/5 respondentów uważa, że dostępne funkcjonalności serwisu są wystarczające. Odnotowano również, że 38,4% ankietowanych wskazało, że oferta kont walutowych jest bardzo korzystna. Za dodatkowe funkcje byłoby w stanie zapłacić 19,1% badanych.

Najważniejsze liczby
80,2%
wskaźnik NPS (klasa doskonała)
4/5
badanych ceni sobie wygodę w korzystaniu z serwisu
1000
liczba klientów, którzy wzięli udział w badaniu
9,45
średnia ocena NPS banku internetowego
38,4%
klientów bardzo korzystnie ocenia ofertę kont walutowych
90%
klientów chętnie korzysta z programu lojalnościowego za płatności kartą bankową
Korzyści badania satysfakcji klientów

W obecnej sytuacji na rynku coraz trudniej wyróżnić się na tle konkurencji. Jednak w tym może pomóc badanie satysfakcji klientów. Unikalną wiedze o swoim kliencie możesz użyć do kreowania wizerunku swojej firmy oraz do uzyskania wysokiego poziomu zadowolenia klientów.

Szacuje się, że zadowolony klient przekaże swoją opinię trzem osobą. Natomiast klient zawiedziony jakością usług przekaże swoją opinie nawet dziewięciu osobą. Dlatego tak ważne może okazać się poznanie opinii klienta w celu ochrony dobrego wizerunku i poznania swoich słabych stron. Badanie satysfakcji klienta pozwoli Ci na pozyskanie informacji w zakresie:

  • Decyzji zakupowych klienta
  • Procesu sprzedaży i mocnych stron Twojej marki
  • Zadowolenia z dotychczasowej współpracy
  • Oceny poszczególnych obszarów współpracy
  • Problemów dotyczących współpracy
  • Chęci do polecania Twoich usług
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Od ponad 16 lat wykonujemy badania satysfakcji klientów. Zaufaj naszym kompetencjom!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt